Grup Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Grup nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Grup

Periyodik çizelgede benzer özelliklere sahip elementlerin bulunduğu,dikey sütunlardan her biri.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Matematik-Geometri Terimi Olarak Grup

Bir küme ve bunun üzerinde tanımlanan bir işlemin belli şartları taşımasıdır.

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Grup

1. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü: Lehçeler grubu.
2. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Kimya Terimi Olarak Grup

1- Periyodik sistemdeki benzer özelliklere sahip elementlerin periyodik cetvelde bulunduğu düşey sıra ya da sütunlar.

2- Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Müzik-Dans Terimi Olarak Grup

Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Grup

Birbirleriyle ilişkide bulunan en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, belirli beklenti ve amaçları paylaşan insanlar.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Grup

1. Belirli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası içerisinde toplanmış, belirli kurallara göre organize olmuş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan, en az iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğu.

2. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü (970)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Grup

Etkileşim içinde bulunan üyelerin oluşturduğu topluluk.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Grup

Bkz. Siyasi parti grubu

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Grup terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Grup terimi hakkındaki yorumlar

Grup hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Grup ile ilgili benzer terimler:

Gizli Oylama: Üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan oy pusulalarının veya beyaz (kabul), kırmızı (ret) ve yeşil (çekimser) renkli yuvarlak pulların, özel kabinlerde zarfa konulması ve kürsü önündeki kutuya atılması suretiyle gerçekleştirilen, hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının belli olmadığı oylama şeklidir.

Geri Alma: TBMM Başkanlığına verilen tasarı, teklif, tezkere ve önergelerin; bu metinlerin sahibi olan hükümet, milletvekili, siyasi parti grubu veya esas komisyon tarafından tek yönlü olarak hukuken sona erdirilmesidir.

Genel Kurul Gündemi: Önceki aşamaları tamamlanmış ve Genel Kurulda görüşülmeye hazır işlerin listesidir. Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları; Özel Gündemde Yer Alacak İşler; Seçim; Oylaması Yapılacak İşler; Meclis Soruşturması Raporları; Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler; Sözlü Sorular; Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler başlıklı sekiz kısımdan oluşur. Genel Kurulun toplandığı her gün bastırılarak milletvekillerine, bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara dağıtılır; TBMM internet sayfasında da yayımlanır.

Genel Kurul: TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşülüp tartışıldığı ve nihai olarak karara bağlandığı en üst karar organıdır. Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul Salonu olarak adlandırılan özel bir mekânda gerçekleştirilmektedir.