Grup Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Grup nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Grup

Periyodik çizelgede benzer özelliklere sahip elementlerin bulunduğu,dikey sütunlardan her biri.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Matematik-Geometri Terimi Olarak Grup

Bir küme ve bunun üzerinde tanımlanan bir işlemin belli şartları taşımasıdır.

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Grup

1. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü: Lehçeler grubu.
2. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1097)


Kimya Terimi Olarak Grup

1- Periyodik sistemdeki benzer özelliklere sahip elementlerin periyodik cetvelde bulunduğu düşey sıra ya da sütunlar.

2- Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.

Kimya Terimleri Sözlüğü (800)


Müzik-Dans Terimi Olarak Grup

Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Grup

Birbirleriyle ilişkide bulunan en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, belirli beklenti ve amaçları paylaşan insanlar.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Grup

1. Belirli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası içerisinde toplanmış, belirli kurallara göre organize olmuş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan, en az iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğu.

2. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü (970)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Grup

Etkileşim içinde bulunan üyelerin oluşturduğu topluluk.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Grup

Bkz. Siyasi parti grubu

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Paylaş tweet facebook

Grup terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Grup terimi hakkındaki yorumlar

Grup hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Grup ile ilgili benzer terimler:

Mülga Kanun :Yürürlükten kaldırılmış, diğer bir deyişle ilga edilmiş kanuna verilen addır....devamını oku

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) :Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacı...devamını oku

Havale :Kanun tasarı ve teklifleri ile KHK ve tezkerelerin TBMM Başkanlığınca, görüşüleceği komisyo...devamını oku

Meclis Araştırması :Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere kendi içinden oluşturduğu özel bir komisyon...devamını oku

Açıklama Hakkı :Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfedilen hü...devamını oku

Genel Kurul Gündemi :Önceki aşamaları tamamlanmış ve Genel Kurulda görüşülmeye hazır işlerin listesidir. Başkanl...devamını oku

Saygı Duruşu :TBMM Başkanlık Divanı tarafından kararlaştırılan hâllerde, Genel Kurulda bulunanların Başka...devamını oku

Sıra Sayısı :Komisyonların karara bağlayıp TBMM Başkanlığına sundukları raporlar ile komisyon görüşmeler...devamını oku