Açıklamalı Türkçe Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 156 Açıklamalı Hac ve Umre Terimi Listelendi.

Mes'a:Sa'yin yapıldığı yer. Safâ ve Merve arası....devamını oku

Mes'a:Safa ile Merve arasında sa'y yapılan yere denir....devamını oku

Mültezem:Kâbe'nin kapısı ile Hacer-ül Esved arasında kalan Kâbe duvarında birkaç taşt...devamını oku

Vakfe:Durma. Arefe günü Arafat'ın Vadi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bi...devamını oku

Mahrem:Sözlükte haram, haram kılmak ve haram kılınmış anlamlarına gelen mahrem, dîn...devamını oku

Tavaf:Kâbe'nin etrafında, Hacer-ül-esvedden başlayıp Kâbe sola alınarak yedi kere ...devamını oku

Mescid-i Haram:Mekke'de ortasında Kâ'be'nin bulunduğu Cami-i Şeriftir.Halk arasında Harem-i...devamını oku

Hac:Sözlükte; saygı duyulan büyük ve önemli bir şeye yönelmek,ziyaret etmek, bir...devamını oku

Mescid-i Aksâ:En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüs'tedir. Beyti Makdis (kutsal ev...devamını oku

Kıble:Sözlükte cihet, yön anlamına gelen kıble, dînî bir kavram olarak, Müslümanla...devamını oku

İhram:Hac veya umre niyetiyle diğer zamanlarda helal olan bir kısım fiil ve davran...devamını oku

Cemre-i Akabe:Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir. Bu cemreye Büyük Cemre, h...devamını oku

Dem:Hac ve umre esnasında ibadet maksadıyla veya bir vacibin terki, geciktirilme...devamını oku

Kâbe:Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina olup, bulunduğu alan Allah...devamını oku

Merve:Sa'yin yapıldığı iki tepeden biri. Sa'y Safâ ve Merve tepeleri arasında yapı...devamını oku

Eyyam-ı Mina:Mina'da şeytan taşlama günüdür. Mina günleri demektir. Mina günleri, Zilhicc...devamını oku

Hedy:Allah-u Teâlâ'nın rahmetine yaklaşmak veya işlenen bir yasağa kefaret olmak ...devamını oku

Müzdelife:Arafat ile Minâ arasında kalan, Adem aleyhisselamla Havva validemizin yeryüz...devamını oku

Cem-i Takdim:Vakti girmemiş bir namazı, vakti giren bir namazla beraber kılmaktır. Hanefi...devamını oku

Arafat:Sözlükte; bilme, anlama ve tanıma anlamlarındaki a-r-f kökünden türeyen "Ara...devamını oku

Sa'y:Safa'dan başlayıp Merve'de bitmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret ola...devamını oku

Sa'y:Safâ'dan başlayarak Merve'ye, Merve'den Safâ'ya dört gidiş, üç geliş....devamını oku

Hatim:Kâbe'nin kuzey duvarı hizasında yarım daire şeklinde duvarcık ile Kâbe arası...devamını oku

Niyet:Niyetin sözlük manası: Bir şeye kalben azim, kasd ve ona yönelmekten ibarett...devamını oku

Meşar-i Haram:Müzdelife'de Kuzeh Dağı üzerinde olan bir tepedir....devamını oku

Fidye:Yaşlanıp ölene kadar Ramazan veya kazaya kalmış oruçlarını tutamayanın veya ...devamını oku

Taksir:Umre veya hac yapmak için ihrama giren kimsenin belli menasiki yaptıktan son...devamını oku

Cem-i Tehir:Vakti çıkan namazı, vakti giren namazla birlikte kılmaktır. Hanefi'de yalnız...devamını oku

Diğer Hac ve Umre Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Hac ve Umre Terimleri Sözlüğünde 156 Terim Kayıtlı.