Hafız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hafız nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Hafız

Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hafız

Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ezbere bilen kişiye hafız denir. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim ayetleri birer birer indikçe inananlar bu ayetleri yazıyorlardı. İçlerinden bazıları da gelen ayetleri ezberliyordu. Böylece ta o zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberleme geleneği ortaya çıkmıştı. Bu gelenek yüzlerce yıldır Müslümanlar arasında hâlâ devam etmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Tarih Terimi Olarak Hafız

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olan kişi.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hafız

Kur'ân-ı Kerîm'i tamamen ezberleyen ve ezberinde tutan kimse.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü (1039)


Müzik-Dans Terimi Olarak Hâfız

(Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen kimse) Arapça' da "korumak ezberlemek" manasındaki "hıfz" kökünden türemiş bir sıfat olan "hâfız" (çoğulu, huffaz) sözlükte "koruyan, ezberleyen" anlamına gelip Kur'an'ın tamamını ezberleyene hâfız denilmiştir. Bazı rivayetlerde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlememiş olsa bile ahkamı konusunda geniş bilgi sahibi olanlara da "kurrâ" denildiği görülmektedir.

Hz. Peygamber (sav) bir hadislerinde "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir" buyurmuşladır. Kur'an öğrenimi ile ilgili teşviklerin çoğu onu sadece ezberlemeyi değil, manasını anlamayı, muhtevasına vakıf olup gereğince amel etmeyi amaçlamaktadır.

Kur'an'ı ezberleme müessesi Hz. Peygamber'den bu yana eksiksiz olarak süregelmiştir. Bu da Yüce Allah'ın Hicr suresi 9. ayetinin4 tecellisi olduğunu gösterir. Bu müessese kıyamete kadar da sürecektir.

Osmanlılar'da kıraat ilminde büyük bir gelişme olmuş ve binlerce hâfız yetişmiştir. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre Amasya'da dokuz dârûlkurrâ vardı ve bunlardan sadece sultan Beyazıt Dârûlkurrâ'sında 300'den fazla hâfız bulunmaktaydı. Yine Evliya Çelebi'ye göre bu sayı İstanbul'da 3000'i kadın olmak üzere 9000 hâfız bulunmakta idi.
Cumhuriyetten bu yana Türkiye'de bulunan Kur'an kurslarının sayısı 5000'i aşmıştır. 1970'den bu yana Türkiye'de Kur'an kurslarında yetişen ve belge alan hâfız sayısı 30.000'den fazladır.

Osmanlı döneminde, bir çocuğun güzel sesli olduğu anlaşılınca hâfız olması için gerekli eğitim kurumuna verilirdi. Temayüz edenler, imparatorluğun her yöresinde tavsiye ile dersaadet'e (İstanbul'a) gönderilirdi. İstanbul'da musiki mahfillerine girerler ve usta müzisyenlerle dini ve lâdinî musiki meşk ederek ustalaşırlardı.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Hafız

Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ezbere bilen bir başka deyişle başından sonuna kadar ezberleyip okuyabilen kimse.

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü (744)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Hafız terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Hafız terimi hakkındaki yorumlar

Hafız hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Hafız ile ilgili benzer terimler:

Hadr: Kıraat ilminde Kur’an-ı Kerim’in tecvit kaidelerine uygun olarak okunduğu üç tarzdan hızlı olanı.

Cüz: Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan otuz bölümünden her biri.

Cezim: Harekesiz harfi gösteren işaret.

Cennet: 1. Bahçe, çok güzel ve ferahlık veren yer; meyvelik, ağaçların, suların ve gölgelerin bol olduğu yer; uçmak.

2. Günahsız, günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan müminlerin, içerisinde sonsuza dek kalacakları yer.

3. Dünyada iyilik yapanlara öldükten sonra Allah’ın karşılık olarak vereceği, sonsuz mutluluk yurdu.