Hak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hak nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hak

Doğuştan ve sonradan kazanılan insanların hayatının devam ettirebilmeleri için ve toplumsal düzeni sağlamaları amacıyla faydalandıkları her şeydir. Kişiye kanunların ve geleneklerin tanımış olduğu çeşitli yetki, özgürlük ve olanaklar.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Hukuk Terimi Olarak Hak

Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan yarar.

Hukuk Terimleri Sözlüğü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hak

1-Adalet.

2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

3-Geçmiş ve harcanmış emek.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Edebiyat Terimi Olarak Hak

Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Hak

Hukuken korunan yarar.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Hak

Arapça'dır, gerçek anlamına gelir. Allah'ın güzel isimlerindendir (el-Hakk).

Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Hak

Allah.

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Hak

Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir.

Eşya hukuku açısından haklar, ayni haklar ve şahsi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; mülkiyet hakkı. Şahsi hak ise sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; kira hakkı.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Hak terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Hak ile ilgili benzer terimler:

Musaleh : Vasiyet alacaklısı demektir. Bkz. Muayyen mal vasiyeti.... devamını oku

İmar Planı : İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uyg... devamını oku

Yola Terk : İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olara... devamını oku

Bilumum : Bütün, tüm, tamamı.... devamını oku

Müştemilat : Taşınmazın kullanımını kolaylaştıran ek tesis.... devamını oku

Tevhit : Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapu... devamını oku

Geçit Hakkı : Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine g... devamını oku

Ölüme Bağlı Tasarruf : Hüküm ve sonuç doğurması tasarrufu yapan kimsenin ölümüne bağlanmış işlemler. Örnek: Vasiye... devamını oku