Harç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Harç nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Üniversite Terimi Olarak Harç

Yükseköğrenim öğrencilerinin okudukları programa göre, her yıl yeniden belirlenen eğitime katkı paylarıdır. Harç miktarları Bakanlar Kurulu tarafından her yıl eğitim maliyetlerine göre yeniden belirlenir. Bir süre önce yapılan bir değişiklikle, İkinci öğretimler dışındaki normal öğretim programlarında harçlar kaldırılmıştır. Bu konu ile ilgili bilgilere tercih klavuzlarından ulaşılabilir.

Üniversite Terimleri Sözlüğü (136)


Mutfak - Yemek Terimi Olarak Harç

Garnitür, sos, iç veya pişirme suyu olarak ayrı bir kapta hazırlanıp yemeğin üzerine veya içine karıştırılan malzeme.

Mutfak - Yemek Terimleri Sözlüğü (984)


Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Harç

Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü (1149)


Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Harç

Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


Konfeksiyon Terimi Olarak Harç

Giysilere süs için dikilen hazır şerit.

Konfeksiyon Terimleri Sözlüğü (180)


Hukuk Terimi Olarak Harç

Resmi bir muamele başvurusu yapılırken ödenmesi gereken yasal meblağ.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Harç

Harcanan para. Bir çeşit vergi

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Harç

Yapıda tuğla ve taşları birbirine bağlamak ve kagir duvar ile tavanları sıvamak için kullanılan, kum, kireç, çimentoyu su ile karıştırılarak yapılan hamur.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Harç

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden, verilen tapu hizmeti karşılığında alınan paradır. Günümüzde tapu harçları T.C. Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası tüm şubelerine yatırılabilmektedir. Harcı yatırılmadan tapu işlemi yapılamaz. Yapan memur sorumlu olur.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Harç terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Harç terimi hakkındaki yorumlar

Harç hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Harç ile ilgili benzer terimler:

Hak Ehliyeti: Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir (MK.8). Bunun için insan olmak yeterlidir.

Hak: Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir.

Eşya hukuku açısından haklar, ayni haklar ve şahsi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; mülkiyet hakkı. Şahsi hak ise sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; kira hakkı.

Gerçek Kişi: İnsanlardır.

Genelge: Ülke çapında bir sorunu gidermek ve müdürlükleri aydınlatmak amacıyla merkezi idare tarafından bir sıraya göre yayınlanan genel emirlerdir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kuruluş Kanununun 28. Maddesindeki düzenleme görev ve yetkisine istinaden bağlı birimlerinin sorunlarını genelgelerle çözmeye çalışmaktadır. Genelgeler yönetmelik, tüzük ve kanunlara aykırı olamaz. Bölge Müdürlüklerinin de genelge yayınlama yetkisi vardır.