Hayat Sahası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hayat Sahası nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Hayat Sahası

Hitler, “Almanya’nın bir dünya gücü olmak zorunda olduğunu, aksi takdirde ortada Almanya diye bir ülke kalmayacağını” düşünmekteydi. Pragmatik ve fırsatçı bir lider olan Hitler, kuşkusuz belli bir program dahilinde hareket etmiş ve üç aşamalı bir dış politika yürütmüştür. Bu aşamalar şöyleydi: Almanya’yı Versailles Barış Antlaşması'nın kısıtlamalarından kurtarmak, Almanya dışında yaşayan bütün Almanları Alman sınırları içine almak (ein Volk, einReich), ve Hayat Sahası ( Lebensraum ) politikasıyla Alman Devleti'nin gücünü en üst düzeye çıkarmak
Hayat Sahası, Almanya’nın nüfus artışıyla birlikte hayat standartlarını yükseltebileceği yeni yerler demekti. Hitler’in düşüncesi, nüfus yoğunluğu az, tarıma elverişli toprakların olduğu Doğu Avrupa’dan toprak alınmasıydı.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Hayat Sahası terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Hayat Sahası terimi hakkındaki yorumlar

Hayat Sahası hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Hayat Sahası ile ilgili benzer terimler:

Gök tanrı: Tengricilik veya Gök Tanrı inancı, Türk ve Moğol halklarında, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir.
Vikipedi

Ekolojik verim: Bir trofik düzeyden bir sonraki trofik düzeye enerjinin toplam aktarımına ekolojik verim denir.

Meleklerin Özellikleri: - Melekler nurdan yaratılmışlardır.
- Meleklerin yeme, içme, uyuma, yorulma ve cinsiyet gibi insana ait özellikleri yoktur.
- Allah'a itaat ve kullukla meşgul olurlar.
- Asla günah işlemezler,
- Hangi iş için yaratılmışlar ise o işi yaparlar.
- Melekler gözle görünmezler.

Kudret: Allah'ın Subûtî Sıfatı. Gücü yetmek demektir. Allah sonsuz güç sahibidir. Kudret sıfatının zıddı olan acizlik, Allah hakkında düşünülemez. Evrende her şey Allah’ın güç ve kudretiyle olmaktadır.