Hukuk Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hukuk nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Hukuk

Bireylerin birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve devlet gücünün desteğindeki yaptırımlarla uyulması zorunlu duruma getirilen kurallar bütünüdür.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hukuk

Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Hukuk Terimi Olarak Hukuk

İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhtelif devletler arasındaki münasebetleri tanzim eden usul ve kaidelerdir.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hukuk

Bireylerin uymak zorunda oldukları kanun ve kuralların tümü.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü (706)


Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Hukuk

Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü.

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü (970)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hukuk

Toplumsal ilişkileri düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bir bilim dalıdır.

Yasaların insan hak ve özgürlüklerine uygun olarak hazırlanmasına, hukuk anlayışının evrensel değeler ölçü alınarak geliştirilmesine katkı sağlar.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Hukuk terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Hukuk terimi hakkındaki yorumlar

Hukuk hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Hukuk ile ilgili benzer terimler:

Antropoloji:  Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan insan iskeletlerini inceleyerek insan ırklarını sınıflandıran bir bilim dalıdır.

Psikoloji: İnsanların gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.
Çevremizde yaşayan insanların kişilik özelliklerini tanımamıza ve onlarla iyi iletişim kurmamıza, insanların hangi şartlarda ne tür davranışlarda bulunacaklarını öngörmemize yardımcı olur.

Felsefe: Varlığın ve bilginin kaynağını bilimsel olarak araştıran bir bilim dalıdır. Düşünme gücümüzün artmasına ve düşünme faaliyetini sistemli bir şekilde yapmamıza katkı sağlar.

Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini konu edinen sosyal bilimler dalıdır.

 Coğrafyanın konusu yeryüzüdür, İnsanlar ve diğer canlılar, yeryüzü dediğimiz doğal çevrede yaşarlar. İnsanlar yaşadıkları çevreden etkilenirler. Ancak uygarlık seviyesi yükseldikçe doğal ortamı etkilemeye, daha uygun hayat şartları elde edebilmek için çevrelerini değiştirmeye çalışırlar.

Coğrafya bu bilgilerle insanların yaşamlarını nasıl sürdürmeleri gerektiği konusunda yardımcı olur.

Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.