İdadi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İdadi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak İdadi

Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan okuldur. Buraya girebilmek için ortaokul dengi bir okul olan rüştiyeyi bitirmek gerekliydi. Meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra adı sultani olarak değiştirilmiştir.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İdadi

Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü (706)


Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak İdadi

Lise derecesindeki okullara verilen ad.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


Genel Türkçe Terimi Olarak İdadi

Fakülte

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak İdadi

Lise derecesindeki eğitim kurumu.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
İdadi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İdadi terimi hakkındaki yorumlar

İdadi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İdadi ile ilgili benzer terimler:

Hazine: Devlet malı, parası veya bunların saklandığı yer.

Göçebe: Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk).

Gezgin: Gezmek, tanımak, görmek, dinlemek amacıyla geziye çıkan (kimse), seyyah.

Festival: 1. Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

2. Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik.