İnkılap Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İnkılap nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak İnkılap

Bir halden başka hale dönüşme, biçim değiştirme, devrim anlamına gelir. Diğer taraftan, inkılap, toplumların çeşitli alanlarda, toplumun ihtiyaçlarına göre birtakım düzenlemelerle birlikte yeni bir düzen getirmesidir. Atatürk inkılapçılığı; toplumsal ihtiyaçları karşılamak için kurallar koymayı, düzenlemeler yapılırken izlenecek yol ve yöntemler belirlemeyi öngörür.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Hukuk Terimi Olarak İnkılâp

Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü bir surette yenileştirilmesi.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İnkılap

Tüm kurumları ya da bazı kurumları eskimiş olan bir düzenin yerine, yeni bir dünya görüşünün ürünü olan, yeni bir düzenin getirilmesi. Devrim.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Sanat Terimi Olarak İnkılap

Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İnkılâp

1- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.

2- Değişme, bir durumdan başka bir duruma geçme, toplum ve devlet hayatında kısa sürede meydana getirilen değişiklik.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü (706)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak İnkılâp

1. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.

2. Eskimiş, çağdışı kalmış bir toplum ve devlet düzeninin daha iyi bir duruma getirilmesi için yapılan köklü değişikliklerdir.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
İnkılâp terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İnkılâp terimi hakkındaki yorumlar

İnkılâp hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İnkılâp ile ilgili benzer terimler:

İlke: Kelime anlamıyla temel düşünce, temel inanç, prensip demektir.

Mili Kültür: Sadece bir millete özgü olan kültür.

Vatan: Yurt, sıla, memleket.

Folklor: Belirli bir bölge halkı arasında ortak olan ve içinde halk oyunları, masallar, ninniler, tekerlemeler, müzik, dans, efsaneler, atasözleri, şakaların yer aldığı kültür unsurların bütününe folklor denir.