Açıklamalı Türkçe İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 706 Açıklamalı İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Listelendi.

Nazır: Osmanlı Devleti'nde Bakanlar Kurulu üyesi, bakan, vekil.... devamını oku
Varak: Altın, gümüş veya başka madenler dövülerek oluşturulan ince, parlak yaprak, ... devamını oku
Nizam: Düzen. Kural.... devamını oku
Telkin: Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama.... devamını oku
Müderris: (Eskiden) Medrese de öğretmen. Profesör.... devamını oku
Tecelli: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma.... devamını oku
Fazilet: Erdemlilik, olgunluk.... devamını oku
Şûra: Danışma kurulu.... devamını oku
Tasvir: Betimleme.... devamını oku
Nesil: Kuşak, çocuklar.... devamını oku
İmtiyaz: Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık.... devamını oku
Asi: Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden.... devamını oku
Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.... devamını oku
Taassup: Bağnazlık.... devamını oku
Aciz: Elinden bir şey gelmeyen, güçsüz, beceriksiz.... devamını oku
Mukadderat: Alın yazısı, kader, yazgı.... devamını oku
İskân: Yurtlandırma.... devamını oku
Seyrisefain: Dolanma, dolaşım. Gemicilik, denizcilik.... devamını oku
Kapitalizm: Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğu ve kar amaçlı kullanıldığı,... devamını oku
Pantürkizm: Türkçülük.... devamını oku
Tasarruf: Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım. Tutum. Para biriktirme, a... devamını oku
Parti: Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka.... devamını oku
Perspektif: 1- Görünge 2- Bakış açısı 3- Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükler... devamını oku
Reform: 1- Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları, bazı prensip ve şekil de... devamını oku
Merci: Başvurulacak yer veya makam.... devamını oku
Turanizm: Türk kavimlerini bir devlet veya bir birlik halinde birleştirmeyi amaçlayan ... devamını oku
Takrir: Yerleştirme, yerleştirilme.... devamını oku
Şeyhülislam: Osmanlı Devleti zamanında kabinede Sadrazamdan sonra yer alan ve din işlerin... devamını oku

Diğer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 706 Terim Kayıtlı.