Açıklamalı Türkçe İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 706 Açıklamalı İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Listelendi.

Tesis: Yapma, kurma, temelini atma.... devamını oku
Hurafe: Dine sonradan girmiş yanlış inanç.... devamını oku
Demeç: Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat.... devamını oku
Islahat: Düzeltme, iyileştirme işleri. Bozuk düzeni yeniden yoluna koyma.... devamını oku
Rakım: Deniz seviyesinden yükseklik.... devamını oku
Eyalet: Osmanlı Devleti'nde en büyük sivil ve askeri yönetim bölgesi.... devamını oku
İhlal: Bozma, zarar verme. Yasa ve düzene uymama.... devamını oku
Sancak: 1- Bayrak ve özellikle yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. ... devamını oku
Batarya: En küçük topçu birliği.... devamını oku
Tekke: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh.... devamını oku
Rejim: Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol. Yönetme,... devamını oku
Nüfuz: İçine geçme.... devamını oku
Tezkere: Bir iş için izin verildiğini gösteren belge.... devamını oku
Beher: Her bir.... devamını oku
Hanedan: Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük aile.... devamını oku
İlke: Temel düşünce (Prensip), temel inanç, umde, unsur, prensip.... devamını oku
Liyakat: Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu.... devamını oku
Mütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak.... devamını oku
Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı,efkârı umumi... devamını oku
Veraset: Vefat eden birinden miras kalma durumu. Mirasta hak sahibi olma.... devamını oku
Muhtariyet: Özerklik, bir topluluğun kendi kendine yönetme hakkı, bir takım imtiyazlarla... devamını oku
Realizm: Gerçekçilik.... devamını oku
Teçhizat: Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.... devamını oku
Rezerv: 1- Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür,... devamını oku
Nota: Bir devletin başka bir devlete veya bunun elçisine yaptığı yazılı bildiri.... devamını oku
Cephe: Üzerinde savaşın sürdüğü bölge, savaş bölgesi.... devamını oku
Mahrem: Gizli, sırdaş.... devamını oku
Temsil: Birinin ya da topluluğun sözcülüğünü yapma.... devamını oku

Diğer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 706 Terim Kayıtlı.