Açıklamalı Türkçe İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 706 Açıklamalı İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Listelendi.

İstihkâm: Düşman saldırısını karşılayıp savmak ve durdurmak, düşmana karşı savunma yap... devamını oku
Tebliğ: Bildirme.... devamını oku
Fetva: 1- İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü ... devamını oku
Temaşa: Hoşlanarak bakma, seyretme.... devamını oku
Egemenlik: Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlı... devamını oku
Ahkâm: Hükümler.... devamını oku
Örf: Gelenek, Örfi hukuk, geleneklere dayalı olarak konan kurallar.... devamını oku
Feragat: Hakkından kendi istediğiyle vazgeçme.... devamını oku
Zihniyet: Belli bir düşünme yolu.... devamını oku
Alaturka: Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karş... devamını oku
Zanaat: İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenim... devamını oku
Objektif: Nesnel, yansız, tarafsız.... devamını oku
Cenup: Güney.... devamını oku
Şiar: Ülkü, düstur. Bir nesneyi başkalarından ayıran belirti, iz.... devamını oku
Fıtri: Yaradılışla ilgili, yaradılıştan, doğuştan olan.... devamını oku
İcap: Gerek, gereklik, ister, lüzum.... devamını oku
Liberalizm: Toplum ve devlette serbestliğin en geniş ölçüde uygulanmasını savunan siyasi... devamını oku
Manda: 1- 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini y... devamını oku
İaşe: Yedirip içirme, besleme, bakma.... devamını oku
Şeyh: Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse.... devamını oku
Tebaa: Bir devletin hükmü altında bulunan halk.... devamını oku
Rölyef: Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmeler.... devamını oku
Cenk: Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş. Büyük çaba, uğraş, kavga, çekişme.... devamını oku
Müzakere: Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma.... devamını oku
Ecdat: Geçmişteki büyükler, atalar.... devamını oku
Lider: Önder, şef, başkan.... devamını oku
Misyon: Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kuru... devamını oku
Evkaf: 1- Vakıflar. 2- Vakıf mallarını yöneten kuruluş.... devamını oku

Diğer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 706 Terim Kayıtlı.