Jeoloji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Jeoloji nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Jeoloji

Yer Bilimi

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Jeoloji

Yer yapısını inceleyen bilim, yer bilimi.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Coğrafya Terimi Olarak Jeoloji

1- Yer Bilimi, jeoloji Yunanca Geo (Yer ) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir ve Yerbilimi anlamına gelir. Jeoloji yerküresinin güneş sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların evrimine kadar geniş bir kapsama sahiptir.

2- Dünyanın katı maddesinin, içeriğini, yapısını, fiziksel özelliklerini, tarihini ve onu şekillendiren süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

3- Yerin oluşumunu, yapısını, yer kabuğunun gelişim evrelerini ve yer hareketlerini inceleyen bilim dalı.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Jeoloji

Dünyanın fiziksel yapısı, faaliyeti ve tarihi ile uğraşan bilim dalı.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimi Olarak Jeoloji

Yerkabuğunu oluşturan kayaç ve katmanların yapısını ve evrimini inceleyen bilim dalı.

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü (122)


Deprem Terimi Olarak Jeoloji

Yerbilimi, jeoloji Yunanca Geo (Yer) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir ve Yerbilimi anlamına gelir. Jeoloji yerküresinin güneş sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların evrimine kadar geniş bir kapsama sahiptir.

Deprem Terimleri Sözlüğü (91)


İnşaat Terimi Olarak Jeoloji

Yerbilim, yer bilimi.

İnşaat Terimleri Sözlüğü (387)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Jeoloji terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Jeoloji terimi hakkındaki yorumlar

Jeoloji hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Jeoloji ile ilgili benzer terimler:

Jeodezi: Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün alanını veya uzaklıkları ölçme bilimi.

İzolasyon: 1. Yalıtım, tecrit.

2. Geçirimsizlik, sızdırmazlık, tecrit.

İtibari Kot: Bir projenin kotlarının verilmesinde başlangıç kotu olarak seçilen değişmez bir noktanın kotu. Bu kot, seçilen herhangi bir rakamla gösterilir, öteki kotlar buna göre düzenlenir.

İşletmeye Geçiş: Mal sahibinin tesise yerleşmesinden önce ve mal sahibince atanan işletme ve bakım personelinin kontrolü ele alması ile sistemin, işletme ve kontrol dönemine başlaması.