Kar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kar nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Kar

Bulutlardan, billurlar(geometri şekiller anlamında) biçiminde düşen bir yağı çeşidi, yağış şeklide diyebiliriz. Hava sıcaklığının, genel olarak 0 0C ila-20 0C arasında bulunduğu günlerde yağar. Billurlar, geometrik motifler teşkil ederler dallı budaklı, iğne biçiminde, sütuncuklar biçiminde, yaprakçılar biçiminde gibi. Donma noktasına (0 0C) yakın sıcaklıklar da (örneğin -1ila-1,5 0C) yağan kar billurları, irileşerek toparlaklaşır (yuvarlak, küremsi) ve adeta kuşbaşı büyüklüğünde olurlar. Bu kar yağışı biçimine, kuşbaşı kar denir. Düşük sıcaklıklarda ve biraz da esintiyle kar yağması durumunda kar taneleri toz gibi ince ve kuru olur (adeta kristal şeker gibi). Buna, tipi biçiminde kar yağışı denir. Rüzgâr şiddetlise, kar savurması meydana gelir. Demir yolu ve karayolları kapanır. Kar donma derecesine yakın sıcaklıkta ve yağmurlarla birlikte yağarsa, buna da sulu sepken kar yağışı denir.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kâr

Ekonomik birimlerin belli bir faaliyeti sonunda dönem içi gelirlerinin, dönem içi giderlerini aşması sonucunda doğan olumlu fark. Kısaca toplam hasılattan toplam maliyetin düşmesi ile elde edilen değerdir.

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kâr

Üretim sürecine teşebbüs etmiş olan girişimcinin, üretimden elde ettiği gelir.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Reklamcılık Terimi Olarak Kâr

Bir işletmenin ürettiği veya sattığı ürün ya da hizmet için yaptığı masrafların elde ettiği gelirlerden çıkarılmasından sonra elinde kalan kısmı.

Reklamcılık Terimleri Sözlüğü (236)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Kâr

Herhangi bir ekonomik olayda bir avantaj, kazanç, yarar veya maddî değerdeki artışı ifade eden kavram.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimi Olarak Kar

Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklığında buz kristalleri şeklinde yere ulaşan yağış.

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü (122)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kâr

Gelir ile gider arasındaki olumlu fark.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Kâr terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kâr terimi hakkındaki yorumlar

Kâr hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kâr ile ilgili benzer terimler:

Kanuni İdare İlkesi: idarenin yasalara ve her türlü hukuk kuralına uyması ilkesi. Kanunsuz Emir: Kamu görevlerinde herhangi bir sıfat ve biçimde çalışmakta olan kimsenin, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, yasa ve Anayasa hükümlerine aykırı gördüğünde yerine getirmeyerek, bu aykırılığı emri verene bildirmesi üzerine, üstü emrinde direnirse ve emrini yazı ile yinelerse, emir yerine getirmesi.

Kanun Teklifi: Meclis üyelerinin (münferit veya müşterek olarak) hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları kanun taslağı.

Kanun Tasarısı: Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun taslağı.

Kanun Hükmünde Kararname: Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kanunla (Yetki Kanunu) yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yetki kanunu çerçevesinde belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Bunlar tıpkı kanunlar gibi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerler. (Örnek; Bakanlar Kurulunun TBMM'den aldıkları yetki kanunu çerçevesinde memur maaşlarında düzenleme yapmayı içeren Kanun Hükmünde Kararnameler).