Açıklamalı Türkçe Kimya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 837 Açıklamalı Kimya Terimi Listelendi.

Elektrolit: Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde.... devamını oku
Sterik etki: Hacimce büyük olan radikal grupların kimyasal tepkime hızına etkisi.... devamını oku
Seramik: Organik olmayan malzemenin oluşturduğu bileşimlerin çeşitli yöntemler ile şe... devamını oku
Cam: Sodyum ve kalsiyum karbonatlarla kum karışımının eritilmesi sonucu elde edil... devamını oku
pH: Çözeltide bulunan H+ iyonlarının molar derişiminin (negatif)eksi logaritması... devamını oku
Ekstraksiyon: Katı veya sıvı bir karışımın eklenen çözücü yardımıyla karıştığı diğer katı ... devamını oku
Molekül: 1-Aynı ya da farklı cins atomların birleşmesiyle oluşan bileşik birimlerine ... devamını oku
Sakkaroz: Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen, günlük konuşma dilinde halk a... devamını oku
Donma: Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi.... devamını oku
Aktiflik: Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri. Bir ... devamını oku
Aktiflik: Elementlerin bileşik oluşturma eğilimi.... devamını oku
Sıcaklık: 1-Bir maddenin bir molekülünün ortalama kinetik enerjisini ifade eden büyükl... devamını oku
Fruktoz: Meyve şekeri adının çağrıştırdığı gibi meyvelerden çok Hindiba kökü ve sarım... devamını oku
Foton: Elektromanyetik ışınları oluşturan bölünmez dalga paketleri.Işık taneciği. I... devamını oku
Cevher: 1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da... devamını oku
Ağırlık: Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.... devamını oku
Dezenfektan: Mikrop öldürücü madde.... devamını oku
Buharlaşma: 1-Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi. 2-Ortalama kinetik en... devamını oku
Beher: Sıvıları muhafaza etmek veya hacimlerini ölçmek amacıyla kullanılan cam, por... devamını oku
Atom: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır. Madde... devamını oku
Fermantasyon: Glikoz veya başka organik bileşiklerin oksijen kullanmadan enzimler yardımıy... devamını oku
Ürün: Bir kimyasal tepkimede oluşan madde ya da maddeler.... devamını oku
Periyot: Periyodik cetvelin yatay sıralardan her biri.... devamını oku
Barometre: Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek... devamını oku
Kovalent Bağ: (+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron... devamını oku
Plazma: 1-Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve e... devamını oku
Eter: Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere ... devamını oku
Kristal: Katı hâldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyonlarının ge... devamını oku

Diğer Kimya Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Kimya Terimleri Sözlüğünde 837 Terim Kayıtlı.