Açıklamalı Türkçe Kimya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 837 Açıklamalı Kimya Terimi Listelendi.

İşlevsel grup: Molekülün kimyasal tepkimeye katılan kısmı.... devamını oku
İdeal Gaz: Molekülleri arasında hiçbir itme ve çekme kuvveti bulunmayan, çarpışmaları e... devamını oku
Amfoter Metal: Al, Sn, Zn, Pb, Cr, Be metalleri amfoter metal olarak sınıflandırılır. Amfot... devamını oku
Doymuş Çözeltiler: Çözünen katı madde ile dengede olan çözeltilere doymuş çözeltiler denir. Örn... devamını oku
Seyreltme: Çözeltiye çözücü ekleyerek derişimi düşürme.... devamını oku
Alkin: Molekülünde bir ya da daha fazla karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbon.... devamını oku
p-bloku: Periyodik tabloda p-orbitallerinin dolmakta olduğu elementler grubu.... devamını oku
Fotoelektron: Bir fotonun ışın yayıcı bir yüzeye çarpması sonucu kopan bir elektron.... devamını oku
Titrasyon: Bir çözeltide (analit) bulunan madde miktarının , derişimi kesin olarak bili... devamını oku
Elektron Yakalama: Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafında... devamını oku
Brönsted dengesi: Proton transferindeki denge.... devamını oku
Amfoterik Bileşikler: Bazı bileşikler hem asit hem de baz gibi davranırlar. Bu tür bileşiklere amf... devamını oku
Antrasen: Maden kömürü katranının son damıtma ürünüdür.... devamını oku
Zayıf Baz: İyonlarına çok az ayrışabilen baz.... devamını oku
Ametaller: Metallerle oluşturdukları bileşiklerde negatif değerliklidir. Kendi araların... devamını oku
Fraksiyonlu Distilasyon: Bir karışımdaki kaynama noktaları birbirine çok yakın maddelerin farksiyon b... devamını oku
Metaller: Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Bileşiklerinde daima pozitif değerl... devamını oku
Absorbans: Bir ışının absorblayıcı ortamdan geçmeden önceki şiddetinin geçtikten sonrak... devamını oku
Adsorpsiyon: Atom, iyon veya moleküllerin bir katı yüzeyinde tutunmasına denir.... devamını oku
Stereoizomerlik: Kapalı formülleri ve atomların birbirine göre bağlanma sıraları aynı, Fakat ... devamını oku
Absorpsiyon: 1. Gaz veya buharların sıvılarda çözünmesine denir. 2. Bir maddenin başka b... devamını oku
Kolloidal Çözeltiler: Bazı çözeltiler gözle veya normal mikroskopla bakıldığı zaman homojen bir çö... devamını oku
Gravimetrik Analiz: Analit miktarının kütle ölçümüne dayanarak tayin edildiği metotlardır.... devamını oku
Gram-Atom Ağırlıkları: 1 mol atom veya molekülün ağırlığıdır. Örneğin 1 mol su (H2O)... devamını oku
Diyastereoizomer: Enantiyomer olmayan moleküllerdir. Geometrik izomerlik ve konformasyon izome... devamını oku

Diğer Kimya Terimleri

İlk Sayfa ... 26 27 28 29 [30]

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Kimya Terimleri Sözlüğünde 837 Terim Kayıtlı.