Açıklamalı Türkçe Kimya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 837 Açıklamalı Kimya Terimi Listelendi.

Suspansiyon: Herhangi bir sıvı içinde katı maddenin çözünmeden asılı olarak kalması.... devamını oku
Açil: RCO- veya ArCO- yapısındaki grupların genel adı.... devamını oku
Gama Işını: Radyoaktif değişmeler sırasında açığa çıkan yüksek enerjili ışıma.... devamını oku
Yanma: 1- Maddelerin oksijenle birleşmesi olayı, oksitlenme. 2- Isı ve ışık yaya... devamını oku
Derişik: Birim çözelti hacminde çözünme oranı çok olan madde için kullanılan niteleme... devamını oku
Proton: Pozitif elektrik yükü taşıyan ve atom çekirdeğinde bulunan atom altı tanecik... devamını oku
Lindlar katalizörü: Disübstitüe alkinlerden cis-alkenleri elde etmek için kullanılan özel bir pa... devamını oku
Lewis bazı: Bir elektron çifti vericisi.... devamını oku
Solvent: Çözücü.... devamını oku
Akım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı.... devamını oku
Sınırlayıcı bileşen: Belli bir reaksiyon için, ürünün teorik verimini kontrol eden reaktant.... devamını oku
Yüzey Gerilimi: Moleküller arası çekim kuvvetinden dolayı sıvının yüzeyinde oluşan kuvvet.... devamını oku
Disakkarit: İki monosakkarit molekülünün bir su molekülü vererek birleşmesiyle oluşan mo... devamını oku
Jelatin: Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırd... devamını oku
Yoğunlaşma: Ortalama kinetik enerjileri düşük olan gaz fazındaki moleküllerin sıvı fazın... devamını oku
Element: Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlarda... devamını oku
Kristalizuar: Kristallendirme deneylerinde kristallendirme kabı olarak kullanılan cam malz... devamını oku
Şeker: C6H12O6 formülüne sahip karbonh... devamını oku
Çözücü: Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halini v... devamını oku
Yoğunluk: Maddenin kütlesinin hacmine oranı. Birim hacimdeki kütle.... devamını oku
Bileşen: Karışımı oluşturan maddelerden her biri.... devamını oku
Emülgatör: Birbiri içerisinde karışmayan maddelerin karışmasını sağlamak amacıyla kulla... devamını oku
Fotometre: Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ış... devamını oku
Fisyon: Büyük çekirdeklerin, yaklaşık olarak aynı büyüklükte iki çekirdeğe bölünmesi... devamını oku
Absorblama: Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tam... devamını oku
Çimento: Kil, kum ve kireç taşının belirli oranlarda karıştırılarak pişirilmesiyle or... devamını oku
Nükleon: 1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar. 2-A... devamını oku
Nükleer reaktör: İçinde çekirdek bozunmasının kontrollü zincir şeklinde gerçekleştirildiği dü... devamını oku

Diğer Kimya Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Kimya Terimleri Sözlüğünde 837 Terim Kayıtlı.