Kurtulma Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kurtulma Enerjisi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fizik Terimi Olarak Kurtulma Enerjisi

Uzay mekiğinin uzaya çıkabilmesi için belirli bir hıza yani belirli bir kinetik enerjiye sahip olması gerekir. Bir cismin gezegenin çekim etkisinden kurtulup uzaya çıkabilmesi için sahip olması gereken en küçük enerjiye kurtulma enerjisi denir. Kurtulma enerjisi cismin toplam enerjisini sıfır yapan değerdir. Gezegen üzerinde duran bir cismin sahip olduğu toplam
enerji kütle çekim potansiyel enerjisidir (Cisim durduğu için kinetik enerjisi sıfırdır).

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Kurtulma Enerjisi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kurtulma Enerjisi terimi hakkındaki yorumlar

Kurtulma Enerjisi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kurtulma Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Kütle Çekim Kuvveti: Bütün gök cisimleri üzerindeki varlıklara çekim kuvveti uygular. Bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Yer çekimi kuvveti, kütle çekim kuvvetinin Dünya için isimlendirilmiş özel bir halidir.

Kütle Çekim Potansiyel Enerjisi: Bir cismin kütlesinden dolayı sahip olduğu enerjiye kütle çekim potansiyel enerjisi denir.
Dünya yüzeyindeki bir cismin sahip olduğu kütle çekim potansiyel enerjisi:
Ep = m · g · h bağıntısıyla hesaplanır.

Yer Çekimi İvmesi: Belirli bir yükseklikten bırakılan cisimler, yer çekim kuvveti nedeniyle ivmeli hareket yapar. Birim kütleye etki eden bu kuvvete, yer çekimi ivmesi denir. Yer çekimi ivmesi “g” ile gösterilir, birimi SI birim sisteminde N/kg'dır.

Gelgit (Medcezir): Ay ile Dünya arasındaki kütle çekim etkisi sonucu, deniz seviyelerinde yükselme ve alçalmalar yaşanır. Bu olaya gelgit (medcezir) denir.