Lale Devri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Lale Devri nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Lale Devri

1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayan, 1730 Patrona Halil İsyanı'na kadar süren ve Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmeye başlandığı döneme Lale Devri denir.

Lale Devri'nin Padişahı: III. Ahmet
Sadrazamı: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Ünlü Şairi: Nedim'dir.
Lale Devri tabirini ilk defa “Yahya Kemal Beyatlı” kullanmıştır.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Lale Devri terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Lale Devri terimi hakkındaki yorumlar

Lale Devri hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Lale Devri ile ilgili benzer terimler:

Ayrımcılık: Farklı olması sebebiyle saygı gösterilmeme davranışına ayrımcılık denir. Herkesin adil tutumlara ve saygı görmeye hakkı vardır. Ancak ayrımcılık yaptığında o kişiye bir özelliğinden dolayı farklı davranışlar sergilenir. Birisine özelliğinden dolayı haksız ve kötü davranılıyorsa o kişiye olumsuz ayrımcılık yapılmış olur.

İnsanların ayrımcılığa uğradığı konular ise; cinsiyet, engellik, ırk, yaş, cinsel tercihleridir.

Eşey Ana Hücresi: Hücre bölünmesi sonucu üreme hücreleri meydana getiren ana hücreler.

İmamet: Cemaatle kılınan namazda kendisine uyulan kişiye imâm ve bu kişinin görevine de imâmet (imamlık) denir.

Yurtluk Arazi: 1. Herhangi bir yerin gelirinin bırakılmasıdır. Tımardan farkı, kayd-ı hayat şartı ile verilmesidir. Yurtluk sahibi ölünce toprağı devletçe geri alınırdı.

2. Geliri sınır koruma hizmetlerine karşılık olarak Türkmen boylarına verilen sınır boylarındaki arazilerdir. Tımardan farkı, hizmet karşılığı verilmemesidir.