Levha Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Levha nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Levha

1- Yer kabuğunu meydana getiren büyüklükleri birkaç yüz kilometrekareden milyonlarca kilometrekareye kadar değişen parçaların her birisidir.
Mantoda sıcaklık ve basıncın etkisiyle oluşan konveksiyonel akıntılara bağlı olarak levhalar, mantonun üstünde hareket ederler.

2- Dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. Bu parçaların her birine levha denir.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Levha

Bir yere asılmak için yazılmış yazı, yapılmış resim.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Levha

İnsanlara bilgi vermek ve yönlendirmek amacıyla bir yere asılmak için yazılmış yazı, tablo, resim, tabela.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Levha

Bir yere asılmak için yazılmış yazı.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü (706)


Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Levha

Kitap başlıklarına verilen ad. Başlık veya serlevha da denir. Hüsn-i hatla yazılan ve çerçevelenerek duvara asılan yazılara da levha denilir. Bu yazıların küçüklerine ise kıt'a denilir.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü (1039)


Genel Türkçe Terimi Olarak Levha

Bilgilendirmek için belirli bir yere asılan yazı.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


Deprem Terimi Olarak Levha

Yer kabuğunu meydana getiren hareket hâlinde bulunan kırılgan parça. Levhaların sınırlarında oluşan sürekli hareketler depremler ve volkanik faaliyetleri oluşturur.

Deprem Terimleri Sözlüğü (91)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Levha terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Levha terimi hakkındaki yorumlar

Levha hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Levha ile ilgili benzer terimler:

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde sanayi alanları, ticaret alanları, teknolojik parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla belediye meclisi kararı ile, kamunun mülkiyetinde ve kullanımında olan yerlerde ise belediye meclisi kararı ile birlikte belediyenin talebi ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilerek belirlenen alanlar (5393 sayılı Kanun uyarınca).

Jeolojik Afet: Kaynağını yer yüzeyi ya da yer kabuğundaki faaliyetlerden alan deprem, heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlama, çamur akıntısı, tsunami gibi doğa kaynaklı olayların yol açtığı afet.

Heyelan: Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumu, toprak kayması.

Eş Şiddet Eğrisi/Haritası: 1. Yeryüzünde aynı şiddetle sarsılan noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğri.

2. Gözlenen veya hesaplanan hasarları ifade etmek üzere, deprem şiddetinin aynı değerde olduğu yerleri gruplamak amacıyla çizilen eğri.