Maden Devri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Maden Devri nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Maden Devri

Ateşin keşfi insanların madeni işlemesine olanak tanımıştır. İnsanlar sırasıyla bakır, tunç ve demiri işleyerek araç-gereç, silah ve eşya yapmıştır. Bu sıralamada madenlerin doğada kolay bulunabilme ve işlenebilme özellikleri etkili olmuştur.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Maden Devri terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Maden Devri terimi hakkındaki yorumlar

Maden Devri hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Maden Devri ile ilgili benzer terimler:

Yontma Taş Devri (Paleolitik devir): Kaba Taş Devri, Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağı MÖ 10.000 ile MÖ 5500 yılları arasındaki dönemdir.

Bu dönem, taşların yontularak bir takım araç ve gereçlerin elde edildiği bir dönemdir.

İnsanlar vahşi hayvanlardan korunmak için gruplar halinde mağaralarda, ağaç kavuklarında yaşamaktadır. Mağara duvarlarında bu döneme ait resimlere rastlanmıştır. Bunlar sanat tarihinin ilk yapıtları olarak görülür.

Bu devirde Buzul Çağı yaşandığı için insanlar tarımsal üretim yapamamışlar, hayatlarını avcılık ve toplayıcılık yaparak sürdürmüşlerdir.

İnsanlar avcılık ve toplayıcılığın etkisiyle göçebe olarak yaşamışlardır.

Tarih Öncesi Devirler: Yazının bulunmasından önceki döneme Tarih Öncesi Devirler denir. Tarih öncesi çağlar, insanların kullandıkları araç-gereç, eşya ve silahların yapıldığı malzemelere ayrıca şekil ve özelliklerine göre adlandırılır. Tarih öncesi devirler Taş Devri ve Maden Devri olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Karbon 14 Metodu: Radyokarbon tarihlendirme ya da karbon-14 tarihlendirme, tarihe yardımcı bilimlerden olan kimya biliminin kullandığı bir yöntemdir.
Organik madde içeren tarihi nesnelerin yaşını belirleyen bilimdir.
Willard Frank Libby adlı Amerikalı kimyager tarafından bulunup geliştirilmiştir.

Diplomatika: Yazışma bilimidir. Devletlerin iç ve dış yazışmalarını, antlaşmalarını ve bu tür belgelerin yazım üsluplarını inceler.