Menşur Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Menşur nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Menşur

1. Genellikle serdarlık, Kırım Hanlığı, vezirlik, kazaskerlik, Eflak ve Boğdan Voyvodalığı ile beylerbeyliği gibi yüksek görevlere atananlar için çıkarılan padişah buyruğudur. Genel anlamda ise; halifelerden alınan sultanlık yetkisidir. Menşur alametleri olarak Abbasi halifesi tarafından hükümranlığı tanınan devlet adamlarına, davul, tığ, teber, sancak gibi objeler gönderilirdi.

2. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında yoktur. Herhangi bir olay veya kararla ilgili olarak halifenin onayının alınması işlemine "Menşur" denir.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Edebiyat Terimi Olarak Mensur

Düz yazı

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (749)


Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Menşur

Onay, Onaylamak. Padişah tarafından verilen bir ferman türü.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Menşur terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Menşur terimi hakkındaki yorumlar

Menşur hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Menşur ile ilgili benzer terimler:

Vakvak: Eski Arap seyyahların var olduğunu iddia ettikleri meyveleri insan şeklinde olan hayali ağaç.

Kufi: Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.

Mücellid: Ciltçi.

Misyoner: Bir düşünceye, bir ülkeye kendini adayan kimse.