Açıklamalı Türkçe Özel Eğitim Terimleri Sözlüğü

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksi... devamını oku

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu sür... devamını oku

Ağır İşiten Birey: Genellikle bir işitme cihazının da yardımı ile işitme yoluyla dilsel bilgil... devamını oku

Ağır Öğrenen: 1. İçinde bulunduğu bir topluluğun çoğunluğundan daha çok çaba ve zaman har... devamını oku

Aile: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin anne, baba ve kardeşleri ya da kanunen b... devamını oku

BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı): Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurum... devamını oku

Birden Fazla Yetersizliği Olan Birey: Birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eği... devamını oku

Bireysel Gelişim Raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri... devamını oku

Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP): BEP' te, öğrencinin gereken davranışları kazanması için, öğrencinin ve çalı... devamını oku

Bireyselleştirme: Bir gurubun değil bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü ya da gelecekte onun ... devamını oku

Çocuk Bakım Elemanı: Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrencilerin beslenme, temizlik ve tuvalet... devamını oku

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması neden... devamını oku

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması neden... devamını oku

Destek Eğitim Hizmeti: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tan... devamını oku

Destek Eğitim Odası: Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üst... devamını oku

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Çocukta 7 yaşından önce başlayan, en az iki ortamda (ev, okul) 6 ay süreyle... devamını oku

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Birey: Yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketl... devamını oku

Dil ve Konuşma Güçlüğü: Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve dü... devamını oku

Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Birey: Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlük nedeniyle özel eğiti... devamını oku

Duygusal Uyum Güçlüğü: Sağlık durumu, zihinsel ve duyusal faktörlerle açıklanamayan; bireyin kendi... devamını oku

Duygusal Ve Davranış Bozukluğu Olan Birey: Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve... devamını oku

Düzenlemeler ve Hizmetler: Bu bölümde öğrenci için söz konusu olan yerleştirme türü, eğitsel düzenleme... devamını oku

Eğitim Programı: Genel anlamı ile bir birey ya da gurubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek... devamını oku

En Az Sınırlandırılmış Eğitim Ortamı: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönel... devamını oku

Engel: Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültü... devamını oku

Gecikmiş Konuşma: Çocuğun konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri veya konuşma gelişimi... devamını oku

Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen (Gezici Öğretmen): Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için evde, hastanede, okul ve kurumlard... devamını oku

Gezici Özel Eğitim Öğretmeni: Olağan okulların olağan sınıflarında yetiştirilebilecek durumda olup da özü... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Özel Eğitim Terimleri Sözlüğünde 78 Terim Kayıtlı.