Açıklamalı Türkçe Özel Eğitim Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 78 Açıklamalı Özel Eğitim Terimi Listelendi.

Plan:Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen....devamını oku

Pekiştirme:İzlediği davranışın gerçekleşme olasılığını arttıran veya davranışın sürmesi...devamını oku

RAM:Rehberlik Araştırma Merkezi....devamını oku

Engel:Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültür...devamını oku

Veli:Öğrencinin anne/babasını veya kanunî sorumluluğunu üstlenen kişi....devamını oku

Kekemelik:Kekemelik, seslerin, hecelerin, sözcüklerin söylenmesinde işitilebilir veya ...devamını oku

Öğretim:Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi. Öğrenmeyi kolaylaştıracak ...devamını oku

Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP):BEP' te, öğrencinin gereken davranışları kazanması için, öğrencinin ve çalış...devamını oku

Özel Eğitim:Özel eğitimin birçok tanımı bulunmaktadır. Bunlar; 1. Özel eğitime ihtiya...devamını oku

Bireyselleştirme:Bir gurubun değil bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü ya da gelecekte onun b...devamını oku

Ağır İşiten Birey:Genellikle bir işitme cihazının da yardımı ile işitme yoluyla dilsel bilgile...devamını oku

Kurs:Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bece...devamını oku

Dil ve Konuşma Güçlüğü:Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düz...devamını oku

Üstün Yetenekli Birey:Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanl...devamını oku

Duygusal Uyum Güçlüğü:Sağlık durumu, zihinsel ve duyusal faktörlerle açıklanamayan; bireyin kendis...devamını oku

İşitme Kaybı:İşitme testi sonucunda belli bir bireyin aldığı sonuçlar, kabul edilen norma...devamını oku

Özel Eğitim Kurumu:Beden, zihin ve toplumsal özürleri ya da özellikleri dolayısıyla düzgülü eği...devamını oku

Otistik Birey:Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki s...devamını oku

Destek Eğitim Odası:Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstü...devamını oku

Tıbbi Bilgiler:Burada öğrencinin sağlık durumuna, ilaç kullanıp kullanmadığı, kullanıyorsa ...devamını oku

Aile:Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin anne, baba ve kardeşleri ya da kanunen ba...devamını oku

Yetersizlik:1. Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliği...devamını oku

Görme Yetersizliği Olan Birey:Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğ...devamını oku

Ortopedik Yetersizlik:İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bi...devamını oku

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik:Bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve ö...devamını oku

Bireysel Gelişim Raporu:Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ...devamını oku

Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen (Gezici Öğretmen):Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için evde, hastanede, okul ve kurumlarda...devamını oku

Uzaktan Öğretim:Bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak yapı...devamını oku

Diğer Özel Eğitim Terimleri

[1]2 3

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Özel Eğitim Terimleri Sözlüğünde 78 Terim Kayıtlı.