Özel Yönetimli (Ayrıcalıklı-İmtiyazlı) Eyaletler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Özel Yönetimli (Ayrıcalıklı-İmtiyazlı) Eyaletler nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Özel Yönetimli (Ayrıcalıklı-İmtiyazlı) Eyaletler

İçişlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlıya bağlı olan eyaletlerdir.
Hicaz, Kırım, Erdel, Eflak, Boğdan

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Özel Yönetimli (Ayrıcalıklı-İmtiyazlı) Eyaletler terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Özel Yönetimli (Ayrıcalıklı-İmtiyazlı) Eyaletler terimi hakkındaki yorumlar

Özel Yönetimli (Ayrıcalıklı-İmtiyazlı) Eyaletler hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Özel Yönetimli (Ayrıcalıklı-İmtiyazlı) Eyaletler ile ilgili benzer terimler:

Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler: Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.
Anadolu, Karaman, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Halep, Şam, Trablusşam, Musul, Rumeli, Bosna, Budin, Maraş (Zilkadriye)

Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler: Tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir.
Yemen, Habeş, Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Fas, Bağdat, Basra

Kasr-ı Adl: Padişahların, Divan toplantılarını izledikleri tak (pencere).

Sancak Sistemi: ● Osmanlı Devleti’nde kazaların bağlı olduğu yönetim birimlerine sancak adı verilirdi.
● Sancaklar, "sancak beyi" tarafından kanun ve nizamlara uygun olarak yönetilirdi.
● Sancak beyi sancağındaki tımarlı sipahileri yanına alarak bağlı bulunduğu beylerbeyinin komutasında orduya katılırdı.
● Ayrıca sancakta asayişi sağlar, suçlularla mücadele eder ve devlet adına bazı vergileri toplardı.