Açıklamalı Türkçe Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü

Bent: Bir fıkranın harf ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.... devamını oku

Yasama Dokunulmazlığı: Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden önce soruşturmasına başlanmı... devamını oku

Grup Başkanı: Parti grubunun başkanıdır. Partinin genel başkanı milletvekili ise aynı zama... devamını oku

Anayasa Mahkemesi: Kanunların, KHK’lerin, TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu, dokunulmazl... devamını oku

Çerçeve Kanun: Kod kanunlara madde veya hüküm ekleyen, bunların bazı madde veya hükümlerini... devamını oku

Yasama Dönemi: İki milletvekili genel seçimi arasındaki süredir. Bu süre, Anayasa gereği 4 ... devamını oku

Karar: TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkan... devamını oku

Karma Komisyon: Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan ve milletvekillerinin yasa... devamını oku

Dibace: Bkz. Başlangıç kısmı... devamını oku

Güvenoyu: Kurulmuş bir hükümetin göreve devam edebilmesi için gerekli olan TBMM desteğ... devamını oku

Oy Pusulası: Açık oylamalarda kullanılan ve milletvekillerinin, ad, soyad ve seçim çevrel... devamını oku

Kanun Teklifi: En az bir milletvekilinin imzasıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığı... devamını oku

Yasama Uzmanı: TBMM Başkanlığına, Genel Kurula, Başkanlık Divanına, Danışma Kuruluna, komis... devamını oku

Kâtip Üye: Genel Kurulda yasama evrakını okuyan, tutanak özeti, yoklama ve oy sayımı gi... devamını oku

Disiplin Cezaları: Milletvekillerinin Genel Kurul ve komisyon çalışmaları sırasında İçtüzük’e a... devamını oku

Loca: Genel Kurulda Cumhurbaşkanı, askerî erkân, kordiplomatik, basın ve ziyaretçi... devamını oku

Meclis Araştırması: Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere kendi içinden oluşturduğu öz... devamını oku

Milletvekili: Genel oyla, dört yıllığına, milletin tümünü temsil etmek üzere TBMM’ye seçil... devamını oku

Ara Seçim: TBMM üyeliklerinde belirli ölçülerde boşalma olması hâlinde yapılan seçimdir... devamını oku

Kanunlar Külliyatı: Osmanlı döneminde çıkarılıp günümüze intikal eden kanun ve bu nitelikteki ni... devamını oku

Esas Numarası: Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin nite... devamını oku

Referandum: Bkz. Halkoylaması... devamını oku

Danışma Kurulu: TBMM Başkanı’nın başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya başkanvekil... devamını oku

Cumhurbaşkanı: 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış TBMM üyeleri veya bu niteliklere... devamını oku

Yasama Yılı: TBMM’nin, 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren çalışma süresidir. Ancak,... devamını oku

Mükerrer Madde: Bir kanuna eklenecek maddeye, kanunun diğer bir maddesi ile bağlantılı olmas... devamını oku

Esas Komisyon: Raporu, Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Hangi komisyonun... devamını oku

Stenograf: TBMM Genel Kurulunun açık ve kapalı toplantılarında, komisyonlarda, Başkanlı... devamını oku

Diğer Terimler

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa
tweet facebook

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğünde 280 Terim Kayıtlı.