Sanat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Sanat nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Edebiyat Terimi Olarak Sanat

Bir duygunun, bir tasarımın, bir düşünce ya da güzelliğin biçimlendirilip anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü, bu yöntemlerle erişilen yaratıcılık.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (749)


Sanat Terimi Olarak Sanat

1- Belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur. İnsanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslûpla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

2- İnsanoğlunun ortaya çıkardığı yapıtlarda, güzellik ülküsünün ifadesi. Doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler oluşturma becerisi.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Dil ve Anlatım Terimi Olarak Sanat

Bir duygu, tasarı, güzellik vb. nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan benzersiz ürünler.

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü (211)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Sanat

1. Bir duygunun, bir tasarının ya da özelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü.

2. Bir şey yapmada gösterilen ustalık, hüner beceri, yetenek.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Müzik-Dans Terimi Olarak Sanat

İnsanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işi.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Sanat

Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Genel Türkçe Terimi Olarak Sanat

İnsanoğlunun kurguladığı yapıtlarda güzellik ülküsünün ifadesidir. Doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler meydana getirme becerisi.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Sanat terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Sanat terimi hakkındaki yorumlar

Sanat hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Sanat ile ilgili benzer terimler:

Türk Sanatı: Tarih boyunca Türk devletleri ya da topluluklarınca oluşturulan sanattır.

Vakfiye: Vakıf edilen malların ne şekilde kullanılacağı nerelere kullanıp kullanılmayacağını düzenleyen yazılı belgelerdir. Vakıf mallarının satılmaması vakfiye şartlarının yerine getirilmesi vakıf işleri mütevelli heyeti tarafından denetlenir.

Türbe (Kümbet): Her iki terimde Türk-İslam mezar yapılarına verilen adlardır. Türbe ve kümbetler genellikle silindirik, çokgen veya kare planlı olarak inşa edilmiş kubbe veya külahla örtülmüş yapılardır.

Tabhane: Osmanlı imparatorluğunda Misafirhane. Dinî yapıların bir bölümü olup, özellikle gezici dervişlerin misafir edildiği yapılara denir. Tabhane, Erken Osmanlı mimarlığında cami yapılarıyla organik bütünlük içerisinde inşa edildiği için Tabhaneli Cami, Zaviyeli Cami veya Ters T Planlı Cami gibi adlandırmalarla farklı bir tipoloji doğmuştur. Tabhaneli Camilerin ilk örneklerinde Tabhane mekânları asıl ibadet mekânlarından olabildiğince bağımsız ve dışarıya açılabilen müstakil mekânlar halindeyken zamanla bağımsızlıklarını kaybetmiş ve asıl ibadet mekânının bir devamı olarak cami bütünlüğüne katılmıştır.