Açıklamalı Türkçe Sanat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1043 Açıklamalı Sanat Terimi Listelendi.

Değer: Bir nesnenin maddi ya da parasal karşılığı, değişim ortamı ya da benzeri bir... devamını oku
Orthostat: 1. Eski Mezopotamya özellikle Asur ve Hitit mimarîlerinde, yapıların dış cep... devamını oku
Biyografi: Öz geçmiş.... devamını oku
Palmet: 1. İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi. Dilimli simetrik yap... devamını oku
Figür: 1. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. 2. İnsan ve hayvan re... devamını oku
Zaviye: Tekkenin küçüğü, gelip geçenlerin konakladığı yer.... devamını oku
Nakkaş: 1. Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplara süslemeler yapan res... devamını oku
Niş: 1. Duvarda küçük ölçüde ve düzgün girinti. 2. Kendisinden geniş bir mekân... devamını oku
Minber: Camilerde cuma namazında hutbe okunan yer. Genellikle birkaç basamak yüksele... devamını oku
Pano: Dekor ya da resim yapmak için kullanılan etrafı çerçeveli düz yüzeyler. Üzer... devamını oku
Medrese: Bugünkü orta ve yüksek öğrenime denk düzeyde eğitim veren İslam eğitim yapıs... devamını oku
İnkılap: Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü deği... devamını oku
Sütunce: Küçük sütun. Mihrap ve taçkapı gibi yerlerde daha çok dekoratif amaçla kulla... devamını oku
Kûfi: Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.... devamını oku
Kemer: 1. İki sütun veya iki ayak arasındaki açıklığın üzerini örtmek için uçları s... devamını oku
Denge: 1- Bir sanat eserini oluşturan ögelerin, bütün içinde kompozisyon düzenini b... devamını oku
Apsis: 1. Kiliselerde koronun arkasında bulunan ve camilerdeki mihrap kısmının karş... devamını oku
Portre: 1- Resim sanatında genel olarak bir insan figürünün sadece omuzlardan itibar... devamını oku
Fasat: Binanın cephesi, ön yüzü.... devamını oku
Manastır: Hıristiyan din adamlarının tapınma amacıyla kent hayatından uzakta, kırlık ... devamını oku
Pigment: Her türlü boyanın renk verici ana maddesi.... devamını oku
Dominant: Bir kompozisyonda konunun ve resmin ilgi, hakim noktası.... devamını oku
Pasaj: Resimde renklerin birbirlerine olan geçişleri.... devamını oku
Tuğra: Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış olan... devamını oku
Panorama: 1- Bir doğal ya da kentsel manzarayı ufka kadar uzanan ve çok geniş bir bakı... devamını oku
Saçak: Bir yapının herhangi bir bölümünü güneş ve yağmurdan koruması için, o bölümd... devamını oku
Tema: Resim, heykel vb. herhangi bir sanat eserinde işlenen esas konu, ana fikir.... devamını oku
Tabhane: Osmanlı İmparatorluğu'nda misafirhane yapılarına denir. Tabhane erken osmanl... devamını oku

Diğer Sanat Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Sanat Terimleri Sözlüğünde 1043 Terim Kayıtlı.