Açıklamalı Türkçe Sanat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1043 Açıklamalı Sanat Terimi Listelendi.

Tabhane: Osmanlı İmparatorluğu'nda misafirhane yapılarına denir. Tabhane erken osmanl... devamını oku
Mitoloji: 1. Çok Tanrılı dinlerde tanrı ve yarı-tanrıların eylemleri ile onların insan... devamını oku
Anatomi: 1- Beden yapısı, gövde yapısı. 2- Resim ve heykelde vücut yapısı.... devamını oku
Kavram: Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehv... devamını oku
Bordür: 1. Halı, dokuma, işleme, kitap bezeme, minyatür, hat, tezhip ve benzerlerind... devamını oku
Portal: 1. Yapıların cephelerinde yer alan ve yapının mimari üslubunu gösteren anıts... devamını oku
Rasathane: Gözlemevi, gökbilimi için kullanılan medrese türü.... devamını oku
Varak: Altın, gümüş ya da başka madenler dövülerek oluşturulan ince, parlak yaprak.... devamını oku
Sıbyan Mektebi: Osmanlı döneminde ilkokul düzeyinde eğitim veren okul ve bunun için inşa edi... devamını oku
Restorasyon: 1. Bir yapının veya eserin yıkılan, harap olan bölümlerinin daha fazla tahri... devamını oku
Site: Antik kent devleti.... devamını oku
Mihrap: Cami ve mescitler ile namazgâhlarda kıble yönünde belirleyici mimari öğe. İm... devamını oku
Nizam: Mimarideki belli formlar ve oranlar sisteminin meydana getirdiği bütüne veri... devamını oku
Filtre: Filmlerin üretildikleri renk ısılarında kullanılmamalarından kaynaklanan ren... devamını oku
Müderris: Eskiden medresede öğretmen, sonraları profesör anlamında kullanılmıştır.... devamını oku
Stucco (Stuk): Alçı yoğunluklu süsleme tekniği.... devamını oku
Vurgu: İzleyicilerin dikkatini çekmede etkin olan sanatsal faaliyetler içinde bir a... devamını oku
Parodi: Ciddi olduğu varsayılan bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü koşutlukları k... devamını oku
Fon: 1. Resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü. ... devamını oku
Tasvir: Betimleme.... devamını oku
Proje: Uzun vadeli öğretim programı ünitelerinden oluşan, sürece ve sonuca ilişkin ... devamını oku
Rekonstrüksiyon: 1. Restitüsyona dayanılarak yapılan bir çalışmadır. Restitüsyona göre yenide... devamını oku
Tevrat: Musa peygambere bildirilen Allah'ın buyruklarını kapsayan, İbranîlerin din k... devamını oku
Botanik: Bitki bilimi. Biyolojinin bitkilerle ilgilenen kısmı.... devamını oku
Vitray: 1. Renkli camların belli bir kompozisyon düzeni içinde bir araya getirilişi.... devamını oku
Athena: Zeus'un bilgelik ve us tanrıçası Metis'ten doğan kızı. (Efsaneye göre Metis ... devamını oku
Mantık: Doğru düşünme sanatı ve bilimi.... devamını oku
Şapel: Tek mekânı bulunan küçük kilise.... devamını oku

Diğer Sanat Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Sanat Terimleri Sözlüğünde 1043 Terim Kayıtlı.