Açıklamalı Türkçe Sanat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1043 Açıklamalı Sanat Terimi Listelendi.

Hacim: 1- Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum. Sanatta hacim sözcüğü nesnele... devamını oku
Seramik: 1- Çini. Keramik. Killerin, suyla karıştırıldıklarında, plastik özellikleri ... devamını oku
Fosil: Yer altında kaldığı uzun süre içerisinde zamanla taşlaşmış hayvan ve bitki k... devamını oku
Anıt: 1. Abide de denir. "Anmak" kökünden türetilen anıt sözcüğü, bir olayı hatırl... devamını oku
Volüt: İyon sütun başlığındaki kıvrımlı sarmal motif.... devamını oku
Hanikah: Tekke ve misafirhanenin bir arada inşa edildiği yapı.... devamını oku
Destan: Tarih öncesi tanrı, tanrıça yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olayları konu... devamını oku
Bimarhane: Akıl hastanesi (Tımarhane).... devamını oku
Ekinus: Dor düzeninde abaküsün altında kalan yuvarlak yastık biçiminde tabla.... devamını oku
Ayak: 1. Paye, taş ya da tuğladan örülmüş taşıyıcı mimari öğe. 2. Kemer ve kubb... devamını oku
Perspektif: 1- Varlıkları, resmin iki boyutlu ortamında, üç boyut hissi (derinlik) verme... devamını oku
Heykel: 1. Üç boyutlu sanat yapıtlarının yaygın adıdır.Tek figürden oluşan ve genell... devamını oku
Divan: Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.... devamını oku
Müştemilat: Eklenti-ek bina.... devamını oku
Panayır: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi ni... devamını oku
Taslak: 1- Sonradan çalışarak bitirmek üzere, bir resim ya da heykelin önceden hazır... devamını oku
Torso (Tors): Bir figürün gövde heykeli. Kollar, bacaklar ve baş dışında kalan insan gövde... devamını oku
Kümbet: Gömme bölümü, gövde (ziyaret) bölümü ve kubbesinin üstünde külahı bulunan me... devamını oku
Arz Odası: Padişahların devlet büyüklerini ve yabancı elçileri kabul edip dinledikleri ... devamını oku
Tezhip: Yaldız ve boya kullanılarak kâğıt üzerinde yapılan her tür bezeme işi.... devamını oku
Metop: Antik mimaride frizin üstünde, triglifler arasında yer alan(bazen kabartmalı... devamını oku
Motif: 1. Bezeme ve süslemede bütünü oluşturan parçalardan her birine verilen addır... devamını oku
Karkas: Ahşap, çelik ya da betondan iskelet yapı.... devamını oku
Stuko: Alçı, mermer tozu ve tutkalın karıştırılmasıyla yapılan, kurumadan üzeri şek... devamını oku
Obje: Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık. Nesne. Üç b... devamını oku
Altar: Eski Roma'da arena olarak adlandırılan büyük bir düzlükle çevresinde daire y... devamını oku
Sarnıç: 1- Genellikle yağmur suyu biriktirmek amacıyla genellikle toprak altında inş... devamını oku
Krepis: Tapınağın oturduğu platformu çevreleyen basamaklı kısım.... devamını oku

Diğer Sanat Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Sanat Terimleri Sözlüğünde 1043 Terim Kayıtlı.