Şeri Hukuk Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Şeri Hukuk nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Hukuk Terimi Olarak Şeri Hukuk

Klasik İslam hukuku şer'i hukuk olarak adlandırılır. Dini kurallara göre karar verilir. Şer’i hukuk; müçtehit hukukçuların, İslam hukukun kaynaklarına dayanarak, fıkıh ilmindeki esaslar dairesinde yapmış odlukları içtihatlara dayanmaktadır.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Şeri Hukuk terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Şeri Hukuk terimi hakkındaki yorumlar

Şeri Hukuk hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Şeri Hukuk ile ilgili benzer terimler:

Fen: 1. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad.

2. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik.

3. Bilim, bilgi.

Tüketici Eğilim Anketi: Tüketicilerin kişisel mali durumları ile genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ve yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir. (Consumer Tendency Survey)

Tüketici Güven Endeksi (TGE): Tüketici güvenindeki gelişmeleri izlemek amacıyla Tüketici Eğilim Anketi'nin farklı sorularına verilen yanıtların birlikte değerlendirilerek özetlendiği bir göstergedir. (Consumer Confidence Index - CCI)

Türev İşlemler: Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (döviz, faiz, mal) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, future, swap ve opsiyonlar bu tür işlemlere örnektir. (Derivative Transactions)