Sıcaklık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Sıcaklık nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Sıcaklık

1- Bir maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü.

2- Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya sıcaklığını gösteren nicelik.

3. Isının akış yönünü gösteren bir büyüklüktür.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Kimya Terimi Olarak Sıcaklık

1-Bir maddenin bir molekülünün ortalama kinetik enerjisini ifade eden büyüklüktür. Sıcaklık, bir enerji türü değildir ve skaler büyüklüktür.

2-Termal ilişki içindeki maddeler arasında meydana gelen ısı akışını tanımlayan fiziksel özellik.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Coğrafya Terimi Olarak Sıcaklık

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığını ya da soğukluğunu ifade eden, bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin ölçüsüdür.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Sıcaklık

Isı enerjisi sonucu molekül titreşimlerinin etrafa yaptığı etkidir.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimi Olarak Sıcaklık

Termometre ile ölçülen sıcaklık, soğukluk ya da ısının ölçüsü.

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü (122)


Fizik Terimi Olarak Sıcaklık

Madde taneciği başına düşen ortalama kinetik enerjinin ölçüsüdür.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Sıcaklık terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Sıcaklık terimi hakkındaki yorumlar

Sıcaklık hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Sıcaklık ile ilgili benzer terimler:

Plazma: Bir maddenin, atom çekirdeklerinin elektron adlı parçacıklardan ayrı durduğu (iyonize olduğu) halidir.

Özkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacimdeki kütlesinin miktarına o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir.

Öteleme: Bir noktanın veya bir cismin, aynı yönde ve mesafede yer değiştirmesidir.

Modelleme: Tam anlaşılamamış bir mekanizmanın, bilinen başka mekanizmalara benzetilerek anlaşılmasını sağlayan mantıksal modelin geliştirilmesine modelleme denir.