Sistem Kullanıcısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Sistem Kullanıcısı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Sistem Kullanıcısı

Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Elektrik Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Sistem Kullanıcısı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Sistem Kullanıcısı ile ilgili benzer terimler:

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür topraklama noktaları v... devamını oku

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bölümüdür.... devamını oku

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydana gelen, Üretim Gru... devamını oku

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliyetine oranıdır.... devamını oku

ESA : Enerji Satış Anlaşması.... devamını oku

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi ve Dağıtımı ile uğraş... devamını oku

Üretilen Brüt Enerji : Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).... devamını oku

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tarafından verilen ... devamını oku