Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Sistem nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Sistem

1. Birlikte çalışan organların bir araya gelmesiyle oluşan birim. Solunum sistemi, sindirim sistemi vb.

2. Düzen.

3. Dizge.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Biyoloji Terimi Olarak Sistem

Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Örnek : Sindirim sistemi, Solunum sistemi.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Kimya Terimi Olarak Sistem

Özelliklerini incelemek istediğimiz bölge.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Sistem

1- Bir takımın uyguladığı oyun düzeni.

2- Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni.

3. Yol, yöntem.

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü (970)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Sistem

Belirli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün. Kendi içine kapalı, düzenli, bir ilkeye göre düzenlenmiş düşünceler bütünü.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Fizik Terimi Olarak Sistem

Öğelerin birleşmesiyle oluşan düzen.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Ekoloji - Çevre Terimi Olarak Sistem

Birbirleriyle etkileşim içinde olan bağıntılı parçaların oluşturduğu bütüne denir. Sistemler genel olarak 3 grupta toplanılır. Bunlar İzole sistem, Kapalı (sibernetik)sistem ve açık sistemlerdir. İzole sistemin ortamı ile madde ve enerji alış-verişi yoktur. Kapalı sistemler ortamlar ile sadece enerji alış-verişi yapan ve kendi kendilerini denetleme özelliğine sahip sistemlerdir. Açık sistemler ise işlevlerini yapabilmeleri için ortamlardan devamlı madde ve enerji alan ve bunları yapılarında değiştirip ortama bazı çıktılar veren sistemlerdir. Kapalı sistemlerde bir de arttıran geri besleme mekanizması vardır ki, bu eksilten geri besleme mekanizmasının tam tersidir. Bu olaya kısır döngüde denilir.

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü (197)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Sistem terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Sistem terimi hakkındaki yorumlar

Sistem hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Sistem ile ilgili benzer terimler:

Sınrlandırıcı Faktörler: Canlının bulunduğu ortamda, büyümesini, gelişmesini yada yaşamasını sınırlandıran ekolojik faktörlere verilen isimdir. Canlının gelişme devresine göre optimum olmayan, fakat büyümeye izin veren çevre faktörü gelişmeyi sınırlandırır. Sınırlandırıcı faktörün değeri; bitki, cins, tür, çeşit ve gelişme devresine göre değişiklik gösterir. Örneğin, pamukta 0°C yaşamı sınıflandırırken, buğdayda büyümeyi sınırlandırır. Sınırlandırıcı faktör bir ya da birkaç tane olabilir.

Sekonder Bitki Gelişimi: Üzerinde hayli gelişmiş bir bitki örtüsü bulunduğu halde; sonradan aşırı otlatma, kuraklık, erozyon ve benzeri nedenlerle, bu örtünün çeşitli derecelerde tahrip edilmiş olduğu yerlerde, tahrip nedenleri ortadan kalktıktan sonra meydana gelen bitki gelişimidir.

Seleksiyon: Mevcut olan varyasyondan doğal ya da yapay olarak bazı özelliklere sahip olanların seçilmesine verilen isimdir. Bir bölgede bulunan canlı cinsi ve türlerini o bölgenin ekolojik koşulları belirler. Bu bir çeşit doğal seleksiyondur. Doğal olarak ortaya çıkmış ya da yapay olarak oluşturulmuş varyasyondan amaca uygun olanların insan eliyle seçilmesine yapay seleksiyon adı verilir.

Rüzgârın Fizyolojik Zararı: Rüzgârın serbest yüzey buharlaşması ve fizyolojik buharlaşmayı artırarak, bitkide kurutucu etkide bulunmasıdır. Rüzgâr toprağın en üst yüzeyini kurutarak, toprak suyunu buharlaştırır. Bitki çevresinde normal transpirasyon sonucunda oluşan, oransal nemi yüksek havayı götürür. Yerine kuru hava getirir. Bunun sonucu bitkilerde tekrar transpirasyon artar. Rüzgâr hızına bağlı olarak, bu kayıplar daha da artarak devam eder. Sonuçta toprakta yarayışlı su azalacağından, bitkide sararma ve solmalar başlar. Bu durum uzun süre devam ederse bitki ölüme gider.