Tahsis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tahsis nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Hukuk Terimi Olarak Tahsis

Emrine verme; özgüleme.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tahsis

Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Tahsis

Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Tahsis

Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tahsis

Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartları taşıyan kişi veya kuruluşlara bir resmi yazı ile devri işlemidir. Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu, İskân Kanununda belirtildiği gibi.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Tahsis terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tahsis terimi hakkındaki yorumlar

Tahsis hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tahsis ile ilgili benzer terimler:

Takas: Para alacaklılarının ödeşmesidir. Gayrimenkul malların takası mümkün olmayıp, ancak trampası mümkündür. Uygulamada takas denerek genelde trampa kastedilmektedir. Vekâletnamelerdeki "gayrimenkulleri takas" yetkisinin trampa olarak yorumlanması mümkündür.

Takbis: Tapu ve kadastro bilgi sistemi.

Takrir: Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda "okudum" yazarak imzalamasına takrir denir.

Taksim: Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Mirasçılar arasındaki taksim işlemi noterde de yapılabilir. Diğer hallerde taksim işlemi tapuda resmi senet düzenlenerek yapılır.