Açıklamalı Türkçe Tarih Terimleri Sözlüğü

12 Eylül Harekatı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koymak üzere 12 Eylül 1980'de girişt... devamını oku

16 Mart Baskını: Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde, İtilaf askerlerinin İstanbul'u işgali.... devamını oku

31 Mart Olayı: II. Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) İstanbul'da yönetime karşı gericile... devamını oku

93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı): 1876 yılında, Avrupalı Devletlerin Balkanlar'da kalıcı çözüm bulmak amacıyl... devamını oku

Abdal: 1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düş... devamını oku

Abdalan-ı Rum: Osmanlı Devleti'nde fetih yapılacağı zaman askerlerden önce fethedilecek bö... devamını oku

Abide-i Hürriyet: İstanbul Şişli'de 31 Mart Ayaklanması'nda (13 Nisan 1909 ) gericiler tarafı... devamını oku

Abluka: Bir devletin dışarı ile olan her türlü ilişkisini zor kullanarak kesme eyle... devamını oku

Acem: İranlı... devamını oku

Acemi Ocağı: 1-Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin ilk eğitildikleri kurumdur. I.... devamını oku

Acemi Oğlanı: Yeniçeri olmak üzere Acemi Ocağı'nda eğitim gören devşirme ya da tutsak gen... devamını oku

Acemi Oğlanı Kethüdası: Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli ağalarının maiyetîerindeki me... devamını oku

Acemi Oğlanlar Ocağı: Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunlardan zeki olanlar End... devamını oku

Adaletname: Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa düşmemesi... devamını oku

Ademi Merkeziyet Sistemi: Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden... devamını oku

Adet-i Ağnam: Hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir.... devamını oku

Afaroz: Kişiyi dinden çıkarma cezasıdır. Aforoz edilen kişi ile toplum bütün ilişki... devamını oku

Aforoz: 1-Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde, dine ve dinsel kurumlarla otoritelere k... devamını oku

Agora: Eski Yunan kentlerindeki alış-veriş (çarşı) yeridir. Genellikle bir evin y... devamını oku

Ağa: Kapıkulu Ocakları'nın yüksek rütbeli subayları ile sarayda hizmetli subay v... devamını oku

Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire.... devamını oku

Ağı: (Göktürkler'de) Hazine, mal, senet, ipekli kumaş.... devamını oku

Ağılığ: İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hazine görevlisi.... devamını oku

Ağnam Resmi: Osmanlı Devleti'nde hayvan (davar yani koyun, keçi) sahibi Müslümanlardan ... devamını oku

Ağnam Vergisi: Hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir.... devamını oku

Ahilik (Kardeşlik): 1- XIII. Yüzyılda Anadolu'da kurulan ve örgütlenmesi hızla yaygınlaşan, esn... devamını oku

Ahitname: Antlaşma belgesi,antlaşma.... devamını oku

Ahiyan-ı Rum: Ahi teşkilatı, fütüvvet teşkilatının Türkler tarafından farklı şekillere ge... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Tarih Terimleri Sözlüğünde 1831 Terim Kayıtlı.