Açıklamalı Türkçe Tarih Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1857 Açıklamalı Tarih Terimi Listelendi.

Kavim: Budun. Boylar (kabileler) topluluğu.... devamını oku
Figür: Resim ve heykel sanatlarında tasvir edilen, hayal edilen varlıkların adı.... devamını oku
Karantina: Bulaşıcı bir hastak durumunda, bir bölgeyi ya da başka bir ülkeden gelen ins... devamını oku
Zaviye: Tekkelerin daha küçük boyuttakilerine verilen ad. Küçük tekke, ibadethane.... devamını oku
Nakkaş: Nakış ressamı, bezekçi, süslemeci, nakış yapan usta.... devamını oku
Put: Kimi ilkel toplumlarda , doğaüstü gücü ve etkisi olduğuna inanılan, tanrı ol... devamını oku
Ekonomi: Bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin, yaşayabilmek için üretme ve bun... devamını oku
Minber: Camilerin içinde, hatibin çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli ve yüksekçe yerdir... devamını oku
Medrese: İslam öğretisini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla oluşturulan eğitim ... devamını oku
Derviş: Farsça'da dilenci anlamına gelen bir sözcüktür. Tasavvufta ise, bir tarikat... devamını oku
Maarif: Eğitim ve öğretim sistemi.... devamını oku
Kök: (Eski Türkler'de) Gök rengi, gökyüzü, mavi, lacivert, yeşil, hava, sema.... devamını oku
Üge: Eski Türk devletlerinde Hükümet Başkanı (Başbakan).... devamını oku
İnkılap: Bir halden başka hale dönüşme, biçim değiştirme, devrim anlamına gelir. Diğe... devamını oku
Ayukı: Ayuki eski Türk devletlerinde hükümetin adıdır. Hunlardan itibaren yönetimle... devamını oku
Kûfi: Hat sanatında kullanılan düz ve köşeli yazı çeşidi. En eski İslâm yazı still... devamını oku
Kûfî: En eski İslâm yazı stillerinden biridir. Küfe şehrinde icad edildiği için bu... devamını oku
Altyapı: İnsanın üretime yönelmiş çaba ve bilgisini, üretimde kullanılan araçlarla, ü... devamını oku
Portre: Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, karakalem vb. bir yolla yapılmış resmi.... devamını oku
Manastır: 1- Makedonyada bir kentin adıdır. 2- Rahiplerin ve rahibelerin dünya ile ... devamını oku
Kamu: Bir ülkedeki halkın bütünü.... devamını oku
Otorite: Buyurma, yönetim ve yaptırma gücü.... devamını oku
Şive: Bir dilin, konuşulduğu sınırlar içinde bölgelere ve değişik kültür düzeyleri... devamını oku
Tuğra: Osmanlı padişahının imza yerine kullandığı, özel şekli olan, sanat eseri hal... devamını oku
Oda: Osmanlı Dönemi'nde yeniçeri kışlası.... devamını oku
Dirhem: 1- 1 Nisan 1931 tarihine kadar bizde de kullanılan Arap-İslam ağırlık ölçü b... devamını oku
Mitoloji: Mitleri konu alan, doğuşlarını araştıran, anlamlarını inceleyen yorumlayan b... devamını oku
Arşidük: Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.... devamını oku

Diğer Tarih Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Tarih Terimleri Sözlüğünde 1857 Terim Kayıtlı.