Açıklamalı Türkçe Tarih Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1857 Açıklamalı Tarih Terimi Listelendi.

Nazır: Osmanlılarda bakan. (1826'dan Osmanlı İmparatorluğunun sonuna kadar kabine ü... devamını oku
Tuğrai: Selçuklularda Divan-ı İnşa isimli bir divana başkanlık eden, yazışmalardan s... devamını oku
Ayet: Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran'ın surelerini oluşturan tümcelerin ... devamını oku
Nizamname: Tüzük. Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanmasını gösteren ve bu konudaki ... devamını oku
Bordür: 1-Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar. 2-Genellikle giyim kuşam ma... devamını oku
Kadı: 1. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'ne kadar her türlü davaya, Tanzimatta... devamını oku
Portal: 1- Ana kapı. 2- Kapı.... devamını oku
Melik: 1- Padişah, hükümdar, sultan, hakan yerine kullanılan deyim. 2- Selçuklul... devamını oku
Restorasyon: Eski bir yapıda bozulmuş, yıkılmış olan yerleri, bölümleri aslına uygun bir ... devamını oku
Alplik: Alplik; yiğitlik, kahramanlık, yüreklilik, savaşçılık gibi anlamlara gelir. ... devamını oku
Site: Şehir devleti.... devamını oku
Mihrap: Cami ve mescitlerin içinde Kâbe yönünü belirten, binanın o yöndeki duvarında... devamını oku
Mahya: Ramazan ayında, kandiller-de, dinsel bayramlarda ca-milerde iki minare arası... devamını oku
Stratejik Tehdit: Kalabalık insan topluluklarını veya büyük bir bölgeyi kapsayan, önemli tehdi... devamını oku
Müderris: Medreselerde (üniversitelerde) en yüksek rütbeli öğretim üyesi. (Bugünkü ord... devamını oku
İthalat: Bir ülkeye, başka bir ülkeden alınan malların tümü, dış alım.... devamını oku
Tecelli: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma.... devamını oku
Vakıf: 1. Bir kişi veya devlet tarafından resmî nitelikteki şartlara uyularak, kamu... devamını oku
Vâkıf: Vakıf sahibi.... devamını oku
Şura: Danışma kuruku.... devamını oku
İstikrar: Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık.... devamını oku
Tevrat: Hz. Musa'ya bildirilen Tanrı buyruklarını kapsyan, Ahdi Atik ya da Eski Ahit... devamını oku
Demokrasi: Bir toplumda yaşamın her alanında tam bir özgürlüğün uygulanması ve evrensel... devamını oku
Dil: 1- Yakalanan, tutsak edilen düşmandan, konuşturularak alınan bilgi. 2- Gönü... devamını oku
Sigilografya: Mühür bilimi.... devamını oku
Taassup: Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme d... devamını oku
Kaynak: Tarihi olaylar ve olgular hakkında bilgi veren her türlü yazılı, yazısız, sö... devamını oku
Levent: Osmanlı donanmasında görev yapan asker, deniz erlerine verilen ad.... devamını oku

Diğer Tarih Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Tarih Terimleri Sözlüğünde 1857 Terim Kayıtlı.