Açıklamalı Türkçe Tarih Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1857 Açıklamalı Tarih Terimi Listelendi.

Astronomi: Gökbilimi.... devamını oku
İhracat: Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satması, dış satım.... devamını oku
Koloni: Bir ülkenin sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği yer. Daha çok ticari... devamını oku
Bitikçi: 1. İslamiyet'ten önceki dönemlerde Türkler'de Hakan'ın baş yazmanıdır. Bu ki... devamını oku
Enterdi: 1- Belli bir bölgede kilisenin bir süre nikah, vaftiz, ölü gömme gibi dini t... devamını oku
Athena: Eski Yunan'da savaş ve kentlerin koruyucu tanrıçasıdır.Sembolü zeytin dalı, ... devamını oku
Kapitalizm: Sermayenin, en temel üretim aracı olduğu ekonomik sistem veya üretim tarzı i... devamını oku
Hicret: Mekkeliler'in baskıları nedeniyle, can güvenlikleri tehlike... devamını oku
Muhacir: Göçmen.... devamını oku
Destan: Bir kahramanlığı, bir zaferi manzum şekilde anlatan eser, kahramanlık hikâye... devamını oku
Halkçılık: Toplumun bireyleri arasında eşitliği gözetmek, toplum içinde hiç bir kişiye,... devamını oku
Bîmârhane: Akıl Hastanesi. Tımarhane.... devamını oku
Pantürkizm: Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ortaya atılan ve Türklerin birliğini sa... devamını oku
Orta Asya: Türklerin ilk ana yurtları Orta Asya'dadır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları... devamını oku
Sahabe: Hz. Muhammed'in meclislerinde bulunmuş, onun söyleşilerini dinlemiş olan Müs... devamını oku
Reform: 1. XVI. yüzyılda Batı Kilisesi'nde gerçekleşen dinsel devrim. Siyasal, ikti... devamını oku
Tutanak: Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geç... devamını oku
Merci: Başvurulacak yer veya makam.... devamını oku
Antropoloji: İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır. İnsanın vücut yapı... devamını oku
Divan: Bugünkü Bakanlar Kurulu'nu karşılayan deyim. İslam devletlerinde, hükümdarla... devamını oku
Töre: Bir toplulukta benimsenmiş yerleşmiş kuralların, gelenek ve göreneklerin, or... devamını oku
Panayır: Belli zamanlarda kurulan ve sergi niteliği taşıyan büyük pazar.... devamını oku
Asır: Yüzyıl.... devamını oku
Sancağa Çıkma: Sancak, Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönet... devamını oku
Takrir: Önerge. Bir işi resmen ve yazlı olarak ilgili makama bildirme.... devamını oku
Ganimet: Müslüman devletlerin savaşta yenilgiye uğrattıkları düşmanlardan aldığı mal,... devamını oku
Kümbet: 1-Çatısı kubbe biçiminde olan yapıdır. 2-Koni, piramit biçiminde damı olan,... devamını oku
Hac: Müslümanlığın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhic... devamını oku

Diğer Tarih Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Tarih Terimleri Sözlüğünde 1857 Terim Kayıtlı.