Ton Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ton nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Ton

Renklerin açıklık koyuluk derecesi.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü (1149)


Fotoğrafçılık Terimi Olarak Ton

Belirli bir rengin doygunluğudur. En basit anlamıyla siyah ve beyaz renkler arasındaki grilerin açıklığı ya da koyuluğudur. Ton, konunun parlaklık, açıklık ya da koyuluk gibi özellikleri ile yakından ilintilidir. Aydınlatma da tonları yakından etkiler. (tone)

Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü (672)


Sanat Terimi Olarak Ton

Boyalı bir cismin planlarının aydınlık ve karanlık dereceleri. Nesnelerin çeşitli bölgeleri birbirleriyle karşılaştırıldıklarında, aralarındaki açıklık ve koyuluk farklarına ton denir.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Müzik-Dans Terimi Olarak Ton

İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık, koyuluk veya açıklık derecesi.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Genel Türkçe Terimi Olarak Ton

Bir metreküp hacminde ve + 4 C° deki arı suyun ağırlığı. 1000 kg lık ağırlık birimi.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ton

1. Okurken ya da konuşurken sesin duyguları belirtecek biçimde çıkmasına ton denir. Tonlama kulak eğitimine bağlıdır.

2. Sesli okurken, konuşurken ya da şarkı söylerken sesimizi zaman zaman alçaltır, yükseltiriz. Yerine göre sesimiz incelir, kalınlaşır; sert ya da yumuşak çıkar. Bu yolla sese bir duygu değeri katarız. Buna tonlama denir.

3. Anlatıma düşünce, duygu, coşku, yumuşaklık, sertlik vb. özellikler kazandırmak amacıyla sesin alçalıp yükseltilmesine ve sese duyguların niteliğine uygun bir anlam kazandırılmasına tonlama diyoruz.

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü (594)


Diksiyon ve Hitabet Terimi Olarak Ton

Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ton denir. Sesin düşük, yüksek ya da tiz ve pes çıkarılmasıdır. Titreşim sayısının çokluğu sesi tizleştirirken azlığı ise pesleştirmektedir.

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğü (106)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Ton terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ton terimi hakkındaki yorumlar

Ton hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ton ile ilgili benzer terimler:

Durak: Söylenen ya da okunan bir metnin solunum yerlerinin oluşturduğu, söz söyleyenin yorulmasına engel olan beklemelerdir.

Konuşurken hava ihtiyacımızı karşılayabilmemiz için az veya çok duraklamalar yapmak zorundayız. Çünkü sesimizi belirli bir süre uzatabiliriz; ama sonunda soluğumuz tükenir, duraklayıp yeniden soluk almak zorunda kalırız.

Ses Yolundan Çıkışlarına Göre Ünsüzler: Sert ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, tYumuşak ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler: Ünsüzlerin her birinin oluşumunda farklı organların görev aldığı görülmektedir. Bu açıdan ünsüzler şu şekilde sınıflandırılmaktadırlar;
Dudak ünsüzleri: p, m,
Diş ünsüzleri: v, f
Damak ünsüzleri: k,g,ğ,y
Gırtlak : h
Diş-damak ünsüzleri: Diğer ünsüzler

Verev: Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış olan.