Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tüketim nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tüketim

Mal ve hizmetlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanılmasıdır. Tüketim, bireylerin gelir düzeyi ile doğru orantılı fiyatlarla ters orantılıdır. Gelir düzeyi arttıkça tüketim artar; fiyatlar arttıkça tüketim azalır. Gelirin tüketilmeyen bölümüne ise tasarruf denir.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Tüketim

1. Mal ve hizmetlerden yararlanma, tüketme işi.

2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı.

3. İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına tüketim adı verilir. Ekmek, makarna, peynir, sebze meyvelerin satın alınıp yenmesi, mağazalardan çeşitli giyim eşyası almak, mobilya ve beyaz eşya alıp kullanmak gibi faaliyetleri tüketime örnek olarak verebiliriz.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Elektrik Terimi Olarak Tüketim

Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından geçen Aktif Reaktif enerjilerin Saatlik, Günlük, Aylık ve Yıllık tükettikleri enerji toplamlarıdır. Birimleri Kvarh, KWh'tır. Tüketim ile Üretim oranındaki fark şebeke kayıpları ile dış alımlar toplamıdır.

Elektrik Terimleri Sözlüğü

Coğrafya Terimi Olarak Tüketim

Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve insanlar tarafından kullanılmasıdır.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Tüketim

Malların kullanılıp tüketilmesi.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Tüketim

Mal ve hizmetlerin istek ve ihtiyaçları gidermek üzere kullanılması.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Tüketim terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Tüketim ile ilgili benzer terimler:

Kent Hukuku : Kent yaşamını, kent yapılanmasını, kentle insan arasında, kentlilerin kendi arasında ilişki... devamını oku

Puantaj : Bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma.... devamını oku

Kafeşantan / Cafe : Sahne sanatçılarının çalışabildiği, asıl olarak müşterilerine çay, kahve, gazoz, meyve suyu... devamını oku

Geçici Teminat : Yüklenicinin mal sahibi tarafından, ihale evrakında tanımlanan işi, teklif fiyatı ile gerçe... devamını oku

Performans Ölçümü : Performans ölçümü, kurumun bir bütün olarak genel çerçevede ve ayrıca çalışanlar, süreçler ... devamını oku

Kaçak İnşaat : Kendi arsası veya başkasının arsasına (arsa sahibinden inşaat yapmak için muvafakat alarak)... devamını oku

Büz : Boru, nefir, akaç, künk. Betondan drenaj ve pissu borusu.... devamını oku

Tadil : Değiştirme; değişiklik.... devamını oku