Wien Yasası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Wien Yasası nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fizik Terimi Olarak Wien Yasası

Siyah cisim ışımasında, siyah cismin sıcaklığı arttıkça yaptığı ışımanın dağılımının tepe noktası daha küçük dalga boylarına kaymaktadır. Yani sıcaklık ile dalga boyu arasında ters bir orantı vardır. Bu yasaya Wien Yasası denir.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Wien Yasası terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Wien Yasası terimi hakkındaki yorumlar

Wien Yasası hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Wien Yasası ile ilgili benzer terimler:

Kararsız Atom: Çekirdek ve elektromanyetik kuvvetlerin birbirini dengelemediği atomlara kararsız atomlar denir. Uranyum, plütonyum vb.

Kararlı Atom: Bir atomdaki güçlü çekirdek kuvvetleri ile elektromanyetik kuvvetlerin birbirini dengelemesi sonucu, atom çekirdeği bir bütün olarak kalabilen atomlara kararlı atom denir. Hidrojen, helyum, sodyum.

Uyarılmış Emisyon: Eğer elektronların kendiliğinden ışıma yapmasına fırsat vermeden, aynı anda tüm elektronların temel hâle dönmesini sağlayabilirsek böylece aynı enerjiye sahip ışımalar, aynı anda gerçekleşmiş olur. Bu olaya uyarılmış emisyon denir.

Nanoteknoloji: Maddenin nanometre boyutlarında (yaklaşık 100 nm altındaki büyüklükler) ortaya çıkan kuantumsal davranışlarını ve özelliklerini inceleyen bilim dalına nanobilim denir.
Nanobilim, maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol edebilme, manipüle etme bilimidir. Nanobilimi kullanarak geliştirilen teknolojiye de nanoteknoloji denir.