Yasa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Yasa nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Yasa

Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Yasa

1- Bireylerin toplum içindeki eylem ve davranışlarını düzenleyen yazılı hukuk kurallarıdır.

2- Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı tespit eden ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural.

3- Teorinin unsurları arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmesiyle ortaya çıkan; genel, gerçekleşme olasılığı yüksek önerme.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Yasa

Devletin yasama organı tarafından anayasaya uygun olarak hazırlanmış, herkesin uymak zorunda olduğu yaptırıma bağlı kurallardır. Yasa teklifi vermeye bakalar kurulu ve milletvekilleri yetkilidirler. Yasalar resmi gazetede yayınlanır.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Hukuk Terimi Olarak Yasa

Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Fizik Terimi Olarak Yasa

Çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Yasa

Kanunname, Mevzuat.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Yasa

Bkz. Kanun

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Yasa terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Yasa terimi hakkındaki yorumlar

Yasa hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Yasa ile ilgili benzer terimler:

Yarım Kalan İşler: Genel Kurulda görüşmelerine başlanmış ancak tamamlanamamış işlerdir. Gündemde hangi işlerin yarım kaldığı, altına not düşülerek belirtilir.

Vekil: Günlük konuşma dilinde parlamento üyelerine hitap ederken veya onları kastederken "milletvekili" yerine kullanılan tabirdir.

Vekâleten Oy: Bakanlar Kurulu üyelerinin Genel Kurulda birbirleri yerine oy kullanabilmesidir. Her bakan sadece bir bakana vekâleten oy kullanabilir. Milletvekilleri birbirlerinin yerine oy kullanamazlar.

Üye Tamsayısı: Anayasa’da belirlenen toplam milletvekili sayısı olup 550’dir. Çeşitli nedenlerle Meclis üyeliklerinde boşalma olması üye tamsayısını değiştirmez; hesaplamalar 550 üzerinden yapılmaya devam edilir.