Açıklamalı Türkçe Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1039 Açıklamalı Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Listelendi.

Minyatür:El yazması kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ve metindeki olayla...devamını oku

Estetik:Duygu ilmi manasını ifade ederse de bugün sanattaki güzelliğin mahiyetinden ...devamını oku

Külliye:Osmanlı zamanında Araplardaki bazı medreselere üniversite kelimesinin karşıl...devamını oku

Hattat:Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Bill...devamını oku

Baş:Ayın (ع), mim (ﻡ) gibi eski harflerin satırın üstünde kalan baş...devamını oku

Hat:Yazı. Bazan da, hüsn-i hat gibi, "güzel yazı" anlamında kullanılmıştır. A...devamını oku

Ulama:Yazma kitaplarda yazı ve sayfa kenarına su olarak yapılan birbirine bağlı ka...devamını oku

Sütun:Kitap veya yazmalarda sayfanın yukarıdan aşağıya doğru bölünmüş olduğu kısım...devamını oku

Mihrabiye:Ucu ince tığlarla biten, mihrap şeklinde kitap başlığı, serlevha....devamını oku

Hafız:Kur'ân-ı Kerîm'i tamamen ezberleyen ve ezberinde tutan kimse....devamını oku

Ebru:Su yüzeyindeki toz boyalara kâğıt tatbik olunarak yapılan boyama. Koyu kitre...devamını oku

Levha:Kitap başlıklarına verilen ad. Başlık veya serlevha da denir. Hüsn-i hatla y...devamını oku

Figür:Resim ve heykelde insan ve hayvan görüntüsü....devamını oku

Üslûp:1- Tavır, tarz manasına gelir ki sanatta ilerlemiş ve özgün eserler vermiş ü...devamını oku

Nakkaş:Yazmalara minyatür ve tezhip yapan sanatkâr, özellikle kitaplara minekârî re...devamını oku

Bölüm:Yazma eserlerin kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri, bab....devamını oku

Müteselsil:Huruf-ı müteselsil ile ilgili bilgilere bakınız....devamını oku

Tuğra:Osmanlı devrinde, tahtta bulunan padişahın adına çekilen "tuğra", padişahla ...devamını oku

Nâzır:Eski kitaplıklarda denetleme işini yürüten kişi....devamını oku

Varak:1- İki sahifeden ibaret yaprak manasına gelir. Eskiden yapraklara önlü ve ar...devamını oku

Kûfi:Ma'kılî yazıdan gelişerek, daha muntazam ve bazen köşeli harflerle yazılan İ...devamını oku

Rabıta:Ayak ile ilgili bilgilere bakınız....devamını oku

Makas:Kâğıt makası ile ilgili bilgilere bakınız....devamını oku

Durak:Müzehhep çiçeklere verilen ad. Bunlar kitap süslemesinde genellikle âyetleri...devamını oku

Ayak:Yazmalarda sayfa sırasını belirtmek amacıyla, bir sonraki sayfanın ilk harf ...devamını oku

Boyun:Arap harflerinin bükülme yerlerine verilen ad....devamını oku

Lâl:Kırmızı mürekkep....devamını oku

Motif:Süs, sık sık yinelenen çizgi süsü, bir biçimin konusu. Osmanlı ciltlerinde; ...devamını oku

Diğer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğünde 1039 Terim Kayıtlı.