Açıklamalı Türkçe Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1039 Açıklamalı Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Listelendi.

Ayak: Yazmalarda sayfa sırasını belirtmek amacıyla, bir sonraki sayfanın ilk harf ... devamını oku
Perspektif: Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü; nesneleri bir yüzey üzerine görüldükler... devamını oku
Pafta: Kartuş-pafta ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Müzehhibe: Tezhip yapan bayan. Ezilmiş toz altınla birlikte sulu guvaj boya ile tezyina... devamını oku
Divân: Şiir söyleyenlerin muhtelif şekillerde yazdıkları manzumelerin bir usulü mah... devamını oku
Bab: Fasıl, bolüm. Yazmaların içindeki büyük bölümlerden her biri.... devamını oku
Kürsü: Tuğra, Sere ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Motif: Süs, sık sık yinelenen çizgi süsü, bir biçimin konusu. Osmanlı ciltlerinde; ... devamını oku
Motif: Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik ... devamını oku
Râkım: Yazan, çizen.... devamını oku
Lâl: Kırmızı mürekkep.... devamını oku
Rabıta: Ayak ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Lif: Lika ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Cilt: Türkçeye Arapçadan geçen bu kelime «deri» demektir. Yazılı eserlerin korunma... devamını oku
Teşrifat: Yazıda harflerin, yerli yerinde ve tehir yapılmaksızın kullanılması.... devamını oku
Tahrir: Sayfanın yazı kenarlarını çevirmek üzere dört tarafına çekilen çizgi; cetvel... devamını oku
Celi: Hattın kalın nevileri hakkında kullanılan bir terimdir, özellikle büyük levh... devamını oku
Deste: Tezhip terimi olarak, on yaprak altın varaktan ibaret pakete denir.... devamını oku
Tefe: On tane altın varağa deste, on destesine tefe (veya defe) denir.... devamını oku
Kıta: Dört mısradan meydana gelen nazım şekli. Ayrıca güzel yazı ile yazılmış küçü... devamını oku
Boyun: Arap harflerinin bükülme yerlerine verilen ad.... devamını oku
Risale: Küçük kitap; risale, mecmua yerine de kullanılmıştır. Ama daha çok mecmuati'... devamını oku
Berat: Osmanlı Devleti teşkilatında bazı vazife, hizmet ve memuriyetlere, tayin edi... devamını oku
Reddade: Ayak ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Şerh: Bir kitabın ibaresini kelime kelime açıp izah ederek yazılan kitap.... devamını oku
İbda: Kreasyon. Sanatın her devirde ve her yüzyıla ait bütün ayrıntılarını bildikt... devamını oku
Tuğ: Tuğranın üst tarafındaki elif harfi şeklindeki çizgilerin adıdır. Bunlar baz... devamını oku
Tasdik: İcazetname'ye, talebenin hocasından başka hocaların koyduğu kayıt.... devamını oku

Diğer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğünde 1039 Terim Kayıtlı.