Açıklamalı Türkçe Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1039 Açıklamalı Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Listelendi.

Harpi: Süslemede kullanılan mitolojik hayvan motiflerindendir. Yarı insan yarı hayv... devamını oku
Hatai (Hatayı): Merkezinde lotusu andıran stilize edilmiş bir çiçek, motifi ve etrafındaki d... devamını oku
Rokoko: Mübalâğalı süsleme üslûbu. Klâsik cilt süslemesi, XVIII. yüzyıl sonlarında A... devamını oku
Muhakkak: Sülüs yazının yatık ve uzun çizgileri olan çeşidine verilen ad. Nadiren mura... devamını oku
Hilbe: Boy tohumu (ebru sanatı)... devamını oku
Mecmua: Yazma ya da eski basma kitaplarda birden çok eserin yer aldığı cilt bütünü.... devamını oku
Sırça: Kalem sırçası ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Muvakkithane: Vakit tayinine yarayan saat gibi aletlerin bulunduğu yerler hakkında kullanı... devamını oku
Tashih: Hat sanatında harfin fazla veya pürüzlü kısımlarının, yalama yahut tıraşlama... devamını oku
Vakfe: Durak, durulacak yer, nokta. Durak ile ilgili bilgilere de bakınız.... devamını oku
Lahit: Harç ile yapılan mezar, ölüleri koymaya mahsus sanduka yerinde kullanılır bi... devamını oku
Tevkii: Tuğrai ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Örgü: Geçme ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Kontür: Bir rengin etrafına çekilen çizgi, çevre çizgisi. Tezhipte tahrir yerine, Fr... devamını oku
Muharrir: Tahrir eden, yazı yazan, kâtip, yazar, bir mevzuu yazı ile anlatan.... devamını oku
Müfredat: Hat öğretiminde, elifba'da bulunan harflerin tek başlarına yazılması ve ikil... devamını oku
Rika': Üzerine yazı yazılan kâğıt ve deri parçaları.... devamını oku
Beş Yaprak: Beş dilimli yaprak. Âyet aralarında görülen beş yapraklı tezhiplenmiş şekill... devamını oku
Nokta: Kur'an-ı Kerimler'de âyet ve cümleleri ayırmak, yazmalarda durakları belirle... devamını oku
Ferman: Ferman, kelime itibariyle emir, irade, buyruk anlamlarını taşır. Baş tarafı ... devamını oku
Cüz: Bir iki formadan ibaret küçük kitaplara verilen ad. Kuran'ın ayrılmış olduğu... devamını oku
Körük: Kitap koymağa yarayan mahfazanın açılıp kapanan kısmına verilen ad.... devamını oku
Silkme: Bir yazı ve motifi aynen bir kâğıda çıkardıktan ve iğne ile dikine olarak de... devamını oku
Envanter: Döküm, liste.... devamını oku
Besmele: "Bismillahirrahmanirrahim"in kısa ifadesi.... devamını oku
Kitabe: Cami, mescit, medrese, kale, türbe, kervansaray, han, hamam gibi bir mimarî ... devamını oku
Yıldız: Hatip ebrusunun bir türüdür.... devamını oku
Yaprak: 1- Varak. 2- Yaprağa benzer süsleme motifi.... devamını oku

Diğer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğünde 1039 Terim Kayıtlı.