Açıklamalı Türkçe Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1039 Açıklamalı Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Listelendi.

Müşahide: Ayak ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku
Papirüs: Nil kıyılarının bataklık kesimlerinde yetişen "Cyperus papyrus" adlı bitkide... devamını oku
Haşiye: Kenar, pervaz; bir kitabın, sayfa kenarına veya altına yazdan yazı; bir eser... devamını oku
Mahlas: Asıl addan başka kullanılan ikinci ada verilen isimdir, şairler şiire başlad... devamını oku
Stilize: Karakteri kaybolmadan basitleştirilerek tezyini ve şematik hâle sokulmuş biç... devamını oku
Kalem: 1- Yazı yazmakta kullanılan kamış. Hattatlarımızın kullandıkları kamış kalem... devamını oku
Mertebani Tabak: Merteban'da yapılan yeşilce sırlı seramik tabak. Altın ezme işleminde kullan... devamını oku
Rugan: Sütten veya ot tohumlarından çıkarılan yağlar.... devamını oku
Sülüs: Eski yazı çeşitlerinden biri. 2-3 mm kalınlığında kalemle, yazılır, harfler ... devamını oku
Filigran: Eski kâğıtların dokusunda bulunan, aydınlığa tutulunca görülebilen çizgi, re... devamını oku
Makili Yazı: Hiçbir parçasında yuvarlaklık olmayan, düz, dik ve köşeli bir yazı biçimidir... devamını oku
El Yazması: Elle yazılan kitaplara verilen ad. Gerek müellif gerekse müstensih tarafında... devamını oku
Tenasüp: Ölçülü olma; Hüsn-i hatta aranan bir vasıftır. Harflerin boyları, kalınlıkla... devamını oku
Sırt: Ciltte alt ve üst kapağı bağlayan kısım. Dip de denir. Klâsik ciltlerde sırt... devamını oku
Amme: Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü. Hattatlar bu cüzü Kuran'dan ayrı yazarlardı.... devamını oku
Üstübeç: İsfidaç da denilir. Ahar yapımında da kullanılan beyaz maddedir.... devamını oku
Avadanlık: Hattatlarla kâtiplerin yazı için kullandıkları araçlar. Kalem, hokka, kalemt... devamını oku
Kesme: Şemse ciltlerin köşelerinin dışına, bütün cilt devredilmek, fakat birbirine ... devamını oku
Koltuk: 1- Murakkaların ilk satırını teşkil eden sülüs yazıdan sonra, nesih yazı ile... devamını oku
Ahenk: Harflerin yapılarının, estetik ölçülerinin, hem münferit hem de diğer harfle... devamını oku
Kompozisyon: Bir sanat eserinde kurallara dayalı ve estetik anlamlı düzen kurma.... devamını oku
Soğuk İplik: Meşin şemse ciltlerin üzerine soğuk iplik demiri ile çekilen çizgiye verilen... devamını oku
Şemse: (Şems: Arapçada güneş). Eski kitap ciltlerinin üzerine yapılan güneş şeklind... devamını oku
Talik: Yatık çizgileri uzun, dik çizgileri kasa bir yazıdır; yaygın ve hafif sağa, ... devamını oku
Mushaf: Sayfa hâline getirilmiş şey. Türlü sayfalardan meydana gelen kitap; sonradan... devamını oku
Cendere: Ciltlenecek kitap dikildikten sonra dibinin yapıştırılması için mengene olar... devamını oku
Terkip: İstif anlamında, hat sanatında harf ve kelimelerin ahenkli bir surette terki... devamını oku
Eser-i Cedid (Eseri Cedid): Eski kâğıtlardan birinin adıdır. Kâğıdın başında Arap harfleriyle ve soğuk d... devamını oku

Diğer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğünde 1039 Terim Kayıtlı.