Yer Çekimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Yer Çekimi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Yer Çekimi

Bir gezegenin veya cismin, nesneleri kendi merkezine doğru çektiği kuvvet.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Yer Çekimi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Yer Çekimi terimi hakkındaki yorumlar

Yer Çekimi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Yer Çekimi ile ilgili benzer terimler:

İrfan: 1. Bilme, anlama.
2. Gerçeği sezme, kavrama gücü.
3. Dini gerçek ve sırlan biliş.
4. Kültür.

Maden Devri: Ateşin keşfi insanların madeni işlemesine olanak tanımıştır. İnsanlar sırasıyla bakır, tunç ve demiri işleyerek araç-gereç, silah ve eşya yapmıştır. Bu sıralamada madenlerin doğada kolay bulunabilme ve işlenebilme özellikleri etkili olmuştur.

Yontma Taş Devri (Paleolitik devir): Kaba Taş Devri, Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağı MÖ 10.000 ile MÖ 5500 yılları arasındaki dönemdir.

Bu dönem, taşların yontularak bir takım araç ve gereçlerin elde edildiği bir dönemdir.

İnsanlar vahşi hayvanlardan korunmak için gruplar halinde mağaralarda, ağaç kavuklarında yaşamaktadır. Mağara duvarlarında bu döneme ait resimlere rastlanmıştır. Bunlar sanat tarihinin ilk yapıtları olarak görülür.

Bu devirde Buzul Çağı yaşandığı için insanlar tarımsal üretim yapamamışlar, hayatlarını avcılık ve toplayıcılık yaparak sürdürmüşlerdir.

İnsanlar avcılık ve toplayıcılığın etkisiyle göçebe olarak yaşamışlardır.

Tarih Öncesi Devirler: Yazının bulunmasından önceki döneme Tarih Öncesi Devirler denir. Tarih öncesi çağlar, insanların kullandıkları araç-gereç, eşya ve silahların yapıldığı malzemelere ayrıca şekil ve özelliklerine göre adlandırılır. Tarih öncesi devirler Taş Devri ve Maden Devri olmak üzere iki bölüme ayrılır.