AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

Belirli bir tarih itibarıyla, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95) metodolojisi ile hesaplanan, “genel yönetim” (merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşları) sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülükler toplamını ifade eder. (EU-Defined General Government Debt Stock)

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (868)


AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku terimi hakkındaki yorumlar

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku ile ilgili benzer terimler:

Yabancı Para Net Genel Pozisyonu: Döviz varlıkları toplamı ile döviz yükümlülükleri toplamının Türk lirası karşılıkları arasındaki farkı ifade eder. (Foreign Currency Net Position)

Yapısal Bankacılık Reformları: Birçok farklı ürün ve hizmeti aynı çatı altında sunan evrensel bankacılık modelinin neden olduğu sorunların krizle birlikte ortaya çıkmasıyla gündeme gelen ve temel olarak bankaların riskli ve karmaşık işlemlerini yürüten bölümlerinin ayrı birer tüzel kişilik altında toplamalarını öngören reformlardır. (Structural Banking Reforms)

Yapısal Bütçe Dengesi: Gerçekleşen üretim seviyesinin potansiyel üretim seviyesine eşit olması durumunda oluşacak olan bütçe dengesidir ve gerçekleşen bütçe dengesinden devresel bütçe dengesinin çıkarılması suretiyle elde edilmektedir. Yapısal bütçe dengesi üç aşamalı bir yöntem ile hesaplanmaktadır: Birinci aşamada devresel hareketlere duyarlı bütçe harcamaları ve bütçe gelirlerinin belirlenmesi, gelir ve harcama esnekliklerinin hesaplanması gerekmektedir. İkinci olarak, devresel hareketlerin tanımlanması için potansiyel üretim ve çıktı açığı serileri oluşturulmaktadır. Üçüncü aşamada da devresel hareketlerden kaynaklanan gelir ve harcama unsurları gerçekleşen bütçe dengesinden çıkarılmaktadır. Yapısal bütçe dengesi hesaplanırken bir defaya mahsus gelir ve harcama kalemlerinin de ayıklanması önem arz etmektedir. (Structural Budget Balance)

Yatırım Anketi (YA): Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin mevcut yatırım eğilimleri ve yakın geleceğe yönelik yatırım planları ile bu yatırımların amacı ve işyeri yöneticilerinin yatırım kararlarında etkili olan faktörlerle ilgili değerlendirmelerinin alınması amacıyla yılda iki defa uygulanan bir ankettir. (Investment Survey - IS)