Acemi Oğlanlar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Acemi Oğlanlar nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Acemi Oğlanlar

Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usulüyle Hıristiyanlardan toplanan çocuklara verilen addı. Acemi ve oğlan kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen bu terimin sözlük anlamı "işe alışkın olmayan" demektir. Kamus-ı Türkî'de oğlan kelimesi şöyle açıklanmıştır: Erkek çocuk, uşak, gulam; henüz tüyü bitmemiş genç erkek, delikanlı.

Acemi oğlanlarından güzellikleri ve zekâlarıyla dikkatleri üstlerine çekenlerin Yıldırım Bâyezid zamanında "iç oğlanı" sıfatıyla yeni teşekkül etmeye başlayan saray teşkilatı içine alınmaya başlanmasından bahseden Hammer, bunu neye dayanarak söylediğinden pek bahsetmez.

Acemi oğlanları, Arnavut, Boşnak, Rum, Bulgar ve Ermeni milletlerinden devşirildiği gibi, alınan memleketler de bunların sakin(yerleşik, oturmuş) bulunduğu yerlerdi. İstanbul civarındaki köylerden acemi oğlanı alınmayan yerler Kartal ve Kadıköy'dü. Kartal halkı Istabl-ı Âmire'ye (Merkez Ahır, Sultan'ın ataların bulunduğu ahır) ait Üsküdar çayırlarına bakarlar, biçerler, atlara yedirirler, Bursa ve diğer yerlerden gelen hayvanları muhafaza ederler, gerektikçe kılavuz vazifesini de görürlerdi. Bu sebeple onlar acemi oğlanı vermekten muaf bulunurlardı.

Acemi oğlanları, devşirildikten sonra Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli yerlerine gönderirler. Buralarda Müslüman ailelerin yanlarına verilirlerdi. Acemi oğlanları bulundukları yerlerde yedi sekiz sene hizmette bulunduktan sonra İstanbul'a getirilirler, mensup oldukları yerlere göre, Anadolu veya Rumeli Ağası'nın tezkiresiyle (alındığına dair belge) birer akça ulûfe ile yazılırlardı. Ulûfeye yazılanlar artık yeniçeri ocağına mal edilmiş olurdu. Ulûfeye yazılamayanlar ise yine saray teşkilatının başka alanlarında göreve getirilirdi, yeniçeri ocağına bağlı olmazlardı.

Acemi oğlanları tamamen Hıristiyan idi. Fakat, Bosna halkı Müslüman olduğu halde, onlardan devşirme usulüyle acemi oğlanı alınırdı. Bu da kendi istekleriyle meydana gelirdi. Bosna ve Hersek halkına bu imtiyazı veren Fatih Sultan Mehmet'ti.

Acemi oğlanı, kırk evde bir hesabıyla devşirilirdi. Alınan oğlanların yaşları, bazı kayıtlara göre, 14-18, bazılarına göre ise 15-20 arasındaydı.

Acemi oğlanlarını çiftçiler de satın alabilirlerdi. Çifti çubuğu olmayan acemi oğlanı alamazdı.

Yeniçeri ocağının 1826 yılında kapatılmasının ardından, acemi oğlanları da tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


Paylaş tweet facebook

Acemi Oğlanlar terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Acemi Oğlanlar terimi hakkındaki yorumlar

Acemi Oğlanlar hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Acemi Oğlanlar ile ilgili benzer terimler:

Valide Sultan :Padişah annesi. Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alır ve eski saraydan ...devamını oku

İltizam :Vergilerden birini bedel karşılığında alma toplama yetkisi, toplayana da mültezim denirdi....devamını oku

Hazine Kethüdası :Osmanlı devletinde sarayın Enderun dairesindeki hazinede bulunan değerli eşyanın korunması ...devamını oku

Kasabbaşı :Sarayda hizmet gören kasabların başı.(Kethüdayı Kassaban)...devamını oku

Müşir :Osmanlılarda askerlikte en yüksek rütbe, mareşal....devamını oku

Nakkaş :Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan resimci, süsleme ustas...devamını oku

Sancak :Bayrak, Osmanlı'da bir kaç kazadan meydana gelen yönetim birimi....devamını oku

Sikke :Madeni Para....devamını oku