Açıklamalı Türkçe Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 466 Açıklamalı Osmanlı Türkçesi Terimi Listelendi.

İdadi: Lise derecesindeki okullara verilen ad.... devamını oku
Harç: Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para.... devamını oku
Hat: Güzel yazı yazma sanatı.... devamını oku
Külliye: Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa... devamını oku
Şadırvan: Halkın abdest alması için cami avlularına yapılan ve çok sayıda musluğu olan... devamını oku
Harim: Camilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların oldu... devamını oku
Hattat: Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse.... devamını oku
Kubbe: Yarım küre şeklinde olan ve bir yapıyı örten dam.... devamını oku
Atîk: Eski... devamını oku
Hafız: Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi.... devamını oku
Şer'i: İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk.... devamını oku
Nakkaş: Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan resimci... devamını oku
Zaviye: Küçük tekkeye verilen isimdir.... devamını oku
Minber: Camilerde Cuma ve Bayram gibi önemli günlerde hutbe okunması için yapılmış m... devamını oku
Derviş: Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayı... devamını oku
Medrese: 1- Gelenek ve görenekçi usullerle eğitim yapan ve özellikle din ve hukuk ada... devamını oku
Tuğra: 1- Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış o... devamını oku
İstihdam: İşsizleri iş sahibi yapma.... devamını oku
Tabhane: Osmanlı imparatorluğunda Misafirhane. Dinî yapıların bir bölümü olup, özelli... devamını oku
Arşidük: Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.... devamını oku
Mescit: İçinde cuma namazı ve bayram namazı kılınmayan küçük mahalle cami.... devamını oku
Nazır: Osmanlılarda bir idare bölümünün yada kurumun başında bulunan görevli.... devamını oku
Kadı: İslam hukuku olan şeriat'a göre hüküm veren yargıç. Tanzimata kadar askeri d... devamını oku
Sıbyan mektebi: Osmanlılarda ilköğretim okulu.... devamını oku
Mihrap: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili y... devamını oku
Müderris: Eskiden medresede öğretmen, sonraları profesör anşamında kullanılmıştır.... devamını oku
Vakıf: Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldan he... devamını oku
Şura: Danışma kurulu.... devamını oku

Diğer Osmanlı Türkçesi Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğünde 466 Terim Kayıtlı.