Açıklamalı Türkçe Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Abkeş: Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yi... devamını oku

Abrizci: Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "... devamını oku

Acem Çapkınları: Kiralık atlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Arabaların genel olarak kul... devamını oku

Acem Kösteği: Eski yazmalarda, kitap dikildikten sonra cilde, dibinden ve iç tarafından, ... devamını oku

Acemi Ağa: Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağ... devamını oku

Acemi Oğlanı: Acemi ocağına yeni alınmış, henüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan genç y... devamını oku

Acemi Oğlanı Kethûdası: Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın hizmetindeki adam... devamını oku

Acemi Oğlanlar: Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usulüyle ... devamını oku

Acemilik: Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli o... devamını oku

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası: Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura... devamını oku

Adalet Emiri: Ahaliye zulüm edilmemesi hakkında sadrazam tarafından valilere yazılan emir... devamını oku

Adaletname: Padişahların toplumsal düzeni sağlamak için yayınladıkları emir.... devamını oku

Âdet-i Ağnam: Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü olan... devamını oku

Adlî Altın: Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. M... devamını oku

Ağa: Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhassa Ta... devamını oku

Ağa Bölüğü: Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına ve... devamını oku

Ağa Çırağı: Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden oc... devamını oku

Ağa Divanı: Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise oc... devamını oku

Ağa Gediklileri: Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etra... devamını oku

Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "re... devamını oku

Ağa Kapısı Şakirtleri: Ağa kapısında yazı işlerini yapan görevlilere verilen addı. Burada on kişid... devamını oku

Ağa Nöbetçisi: Yeniçeri ağasının emir çavuşu mertebesinde bulunan hizmetliye verilen isimd... devamını oku

Ağa Paşa: Vezir olan yeniçeri ağalarına verilen unvandı.... devamını oku

Ağa Sancağı: Yeniçeri ağasına ait sancağa verilen addı. Yeniçeri ağaları ilk zamanlarınd... devamını oku

Ağaç Kavilya: Gemi kaplamalarını ıskarmoz (küreklerin takıldığı yerler) ve kemerlere tutt... devamını oku

Ağalık Hakkı: Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları i... devamını oku

Ağam Çırağı: Vezir dairelerinde istihdam olunan "iç ağa" ların hizmetkarları, acemelik d... devamını oku

Ağavat: Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağav... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğünde 468 Terim Kayıtlı.