Açıklamalı Türkçe Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 466 Açıklamalı Osmanlı Türkçesi Terimi Listelendi.

İdadi:Lise derecesindeki okullara verilen ad....devamını oku

Külliye:Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa...devamını oku

Şadırvan:Halkın abdest alması için cami avlularına yapılan ve çok sayıda musluğu olan...devamını oku

Harim:Camilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların oldu...devamını oku

Harç:Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para....devamını oku

Hattat:Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse....devamını oku

Hat:Güzel yazı yazma sanatı....devamını oku

Hafız:Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi....devamını oku

Kubbe:Yarım küre şeklinde olan ve bir yapıyı örten dam....devamını oku

Şer'i:İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk....devamını oku

Atîk:Eski...devamını oku

Mescit:İçinde cuma namazı ve bayram namazı kılınmayan küçük mahalle cami....devamını oku

Nakkaş:Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan resimci...devamını oku

Zaviye:Küçük tekkeye verilen isimdir....devamını oku

Minber:Camilerde Cuma ve Bayram gibi önemli günlerde hutbe okunması için yapılmış m...devamını oku

Tuğra:1- Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış o...devamını oku

Taassup:Bağnazlık, körü körüne bağlılık....devamını oku

Derviş:Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayı...devamını oku

Arşidük:Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan....devamını oku

Tabhane:Osmanlı imparatorluğunda Misafirhane. Dinî yapıların bir bölümü olup, özelli...devamını oku

İskan:Yerleştirme, yer ve yurt kazandırma...devamını oku

Nazır:Osmanlılarda bir idare bölümünün yada kurumun başında bulunan görevli....devamını oku

İstihdam:İşsizleri iş sahibi yapma....devamını oku

Müderris:Eskiden medresede öğretmen, sonraları profesör anşamında kullanılmıştır....devamını oku

Medrese:1- Gelenek ve görenekçi usullerle eğitim yapan ve özellikle din ve hukuk ada...devamını oku

Koloni:Sömürge, göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer....devamını oku

İmtiyaz:Ayrıcalık....devamını oku

Kadı:İslam hukuku olan şeriat'a göre hüküm veren yargıç. Tanzimata kadar askeri d...devamını oku

Diğer Osmanlı Türkçesi Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğünde 466 Terim Kayıtlı.